6В06101 — Цифрлық аналитикалық білім беру жүйелерін жобалау