Мектепке дейінгі және бастауышқа дайындау кафедрасының оқытушылары

    • Кариев Адлет Дюсембаевич

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Кариев Адлет Дюсембаевич

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, ғылым кандидаты

    +77470643415

    Адлет Кариев 2009 жылы Семей мемлекеттік институтын баклавриат бағдарламасы бойынша бітірді. 2011 жылы Семей мемлекеттік педагогикалық институтының «Бастауыш оқытудың педагогикасы және әдістемесі»білім беру бағдарламасыныңмагистрі дәрежесіне ие болды.

    2019 жылы Шолом-Алейхем атындағы Приамурск мемлекеттік университетінің «Жалпы педагогика» бағыты бойынша аспирантураның күндізгі бөлімін тәмәмдап, «Зерттеуші. Зерттеуші-оқытушы» біліктілігі берілді.  2021 жылы Ресей Федерациясының Білім және Ғылым министрлінің Жоғарғы атестаттау комиссиясының шешімімен «педагогика ғылымдарының кандидаты» ғылыми атағына ие болды.

    Адлет Кариев - өзінің кәсіби жолын Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің педагогика кафедрасында оқытушылық қызметтен бастады.

    2016 жылдан 2019 жылдар аралығында Шолем Алейхем атындағы Приамурск мемлекеттік университетінің аспирантурасында оқыды. 2020-2021 оқу жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Педагогика және психология жоғары мектебі деканының ғылыми және инновациялықжұмыстары жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. 2021 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі күнге дейін ҚазҰлтҚызпу-дің Педагогика және психология институты мектепке дейінгі және бастауыш білім кафедрасының бағдарлама көшбасшысы болып қызмет етіп келеді.

    Адлет Кариев білім беру саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді түрде айналысып келеді. 2013-2014жж., 2019-2020жж. аралығында  педагогика ғылымы бойынша жастарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендияның екі рет жеңімпазы болып табылады.

    БІЛІМІ:

    • «44.06.01 Білімжәне педагогикалықғымыдар», бағыты «Жалпы педагогика», аспирантура, Шолом-Алейхем атындағыПриамурскмемлекеттікуниверситеті (Ресей федерациясы);
    • Бастауыш оқытудың педагогикасы және әдістемесі, педагогика ғылымдарының магистрі, Семей мемлекеттік педагогикалық институты (Қазақстан);
    • Бастауыш оқытудың педагогикасы және әдістемесі,бакалавр дәрежесі, Семей мемлекеттік педагогикалық институты  (Қазақстан).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • 6В01-7М01-8D01 Педагогикалық ғылымдар «013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау» бағыты бойынша  ҚазҰлтҚызПУ жанындағы ОӘБ (ЖБТ) төрағасы;
    • «Басқару дағдылары және заңдылықтары», «Мектепке дейінгі педагогика және психология», «Мектепке днейінгі әдістемелер» тест тапсырмаларының эксперті,  Алматы қаласы әкімі аппаратының «Алматы қалалық Білім Берудегі Жаңа Технологиялардың ғылыми-әдістемелік Орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны;
    • ҚР  Білім және ғылым министрлігі «Ұлттық тестілеу орталығы РМҚК Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагагог қызметкерлерін Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған тест тапсырмаларының» эксперті;

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ЖОО-ның студенттерінің субъективтілігін қалыптастыру
    • ЖОО-да педагогика және оқыту әдістемесі;
    • Педагогтің зерттеу және жобалау дағдыларын дамыту
    • Студенттердіңғылыми -зерттеу (жобалық) әрекеттерінпедагогикалыққолдау
    • Психологиялықкеңес беру
    • Инклюзивтібілім беру
    • Ерекшебілім беру қажеттіліктері бар оқушылардыңсыныптантысжұмыстарынапсихологиялық -педагогикалыққолдаукөрсету

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Бастауыш сынып мұғалімдерінің бастауыш сынып оқушыларының ғылыми -зерттеу (жобалық) іс -әрекетіне педагогикалық сүйемелдеу дағдыларын қалыптастыру – жетекшілік жасау.
    • Мектепке дейінгі білім беру мамандарының мульти-кәсіби білім беру - зерттеу тобының мүшесі.
    • Құзыреттілікке негізделген педагогикалық мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу - зерттеу тобының мүшесі.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1.Кариев А.Д., Фишман Б.Е., Агранович Е.Н., Фокина О.А., Пицюк И.Л. Апробация модели развития способности учителей начальных классов сопровождать проектную и исследовательскую деятельность учащихся // Мир науки. Педагогика и психология, 2021 №4

    2. Кариев А.Д., Фишман Б.Е., Фокина О.А., Байназарова Т.Б., Агранович Е.Н. Модель процесса, обеспечивающего формирование и развитие умений учителя осуществлять педагогическое сопровождение деятельности учащихся // Мир науки. Педагогика и психология, 2021 №2.

    3. Фишман Б.Е., Буховцева О.В., Зимова С.В., Кариев А.Д., Пицюк И.Л. Об оценке осознанности значения семьи и принятия ценности семейной жизни учащимися пятых-девятых классов // Мир науки. Педагогика и психология, 2021 №1

    4. Kariyev A. D., Kodoeva A. C., Fadeeva V. V., Grigorev A. N., Akhmetov T., Sardarova Z, Yegenissova A. K &Zhubangalieva G. G (2020). The Formation of the Student's Objectivity in the University Educational Process the use of electronic educational resources. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 11(1). 13 – 18. [DOI: 10.47750/jett.2020.11.01.002]

    5. КариевА.Д. Представлениесубъектностичеловека: учётнаправленности / А.Д. Кариев // Научныйжурнал «Мирнауки, культуры, образования». 2019. - № 1 (74) – С.90-91.

    6.Кариев А.Д. Интерактивные технологии и методы в становлении субъектности студента / А.Д. Кариев // Научно-педагогическое обозрение. 2019. - № 3 (25). – С. 35-41

    7.Кариев А.Д. Ценностно-смысловая детерминация деятельности студента вуза в контексте его жизненного самоопределения / Б.Е. Фишман, Н.Б. Москвина, Б.С. Кузьмина, А.Д. Кариев, С.П. Машовец // Психология обучения. 2019. – №3. – С. 64-76

    8. KariyevА.D. A study of teacher's readiness for teaching students by methods of interactive learning as a condition for developing students’ creative abilities / А.D. Kariyev, A.T. Selkebayeva, G.K. Bespayeva, B.I. Baigundinova, A.G. Kabdualieva // RevistaEspacios, Vol. 39 (Nº 21), Year 2018, Page 15.

    • Агранович Елена Николаевна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    • Ақпарат

    Агранович Елена Николаевна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    +77017231672

    Елена Агранович 2005 жылы атындағы ҚазҰПУ бітірді.2007 жылы магистр дәрежесін алса, 2021 жылы философия докторы (PhD) дәрежесін алды.

    Еңбек жолын Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің оқытушысы қызметінен бастады (2007 ж.)

    2007 – 2017 ҚазМемҚызПУ, мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының оқытушысы (2011 жылдан бастап-аға оқытушы)

    2017 - 2020 " бағдарламасы бойынша абай атындағы Қазұпу.Абай, арнайы докторант. 6D010200-бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

    2020 жылдан бастап ҚазҰӨУ, мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының аға оқытушысы (2021 жылдан бастап – қауымдастырылған профессор м.а.)

    БІЛІМІ:

    • № 2 Алматы педагогикалық колледжі, "Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі" (2000-2003)
    • Абай атындағы ҚазҰПУ. "Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі" (2003-2005)
    • Абай атындағы ҚазҰПУ. Магистратура "Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі" (2005-2007)
    • Абай атындағы ҚазҰПУ. Докторантура "Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі" (2017-2020)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Бастауыш сынып мұғалімдерінің бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу (жобалау) іс-әрекетін педагогикалық сүйемелдеуді қалыптастыру
    • "Тайм-менеджмент"технологиясы негізінде студенттердің оқу қызметін өзін-өзі ұйымдастыру

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Agranovich, Ye., Amirova, A. Ageyeva, L., Lebedeva, L.,  Aldibekova, Sh., Uaidullakyzy, E. (2019). The Formation of Self-Organizational Skills of Student’s Academic Activity on the Basis of ‘Time Management’ Technology. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(22), 95-110. https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/11755/ https://doi.org/10.3991/ijet.v14i22.11755
    2. Knissarina, M., Valikhanov, Sh.,Agranovich, Ye., Zhulaeva, A., Mukhamejanova, B. Self-Management of Students in the Conditions of Vocational Training. Talent Development & Excellence (JTDE), Vol.12, No.1, 2020, Р.726-734. http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/646
    3. Теоретические основы тайм-менеджмента как средства организации учебной деятельности будущих педагогов// Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. ISSN 2616-6895, Серия Педагогика. Психология. Социология.  – Астана, №1 (122)/2018. - С.38-44.
    4. Самоорганизация учебной деятельности студентов средствами RP-технологий взаимодействия// «Вестник КазГосЖенПУ». ISSN 2306-5079,  №4(76), Алматы 2018, cтр. 124-130
    5. Самоорганизация учебной деятельности студентов на основе технологии «тайм-менеджмент» // Вестник КазНПУ им. Абая. ISSN 1728-5496, серия «Педагогические науки» № 2(62), Алматы, 2019,  (c. 137-141)
    6. Модель самоорганизации учебной деятельности студентов в контексте реализации технологии «тайм-менеджмент» // «Вестник КазГосЖенПУ».  ISSN 2306-5079, №2 (78) Алматы 2019, (c. 190-196)
    7. Технология тайм-менеджмент как средство самоорганизации учебной деятельности  студентов // «Вестник КазНацЖенПУ».  ISSN 2306-5079, №1 (81) Алматы 2020, (c. 196-201)
    8. Самоорганизация учебной деятельности будущих педагогов // Приоритетные направления развития науки и образования: сборник статей международной научно-практической конференции. ISBN 978-5-907046-28-3Ч. 2, 2ч. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2018. –242с., (с.159-161)
    9. Уточнение понятия «Самоорганизация учебной деятельности» в контексте подготовки будущих педагогов»  // Материалы международной научно-методической конференции на тему «Инновации в образовании и науке» организованной кафедрой управление и качество образования ФАО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области». ISBN 978-601-276-570-0, І - часть / Алматы, 2017.- 600 стр., (с. 149-151)
    10. Педагогическая технология «тайм-менеджмент» в подготовке будущих специалистов// Труды международной научно-практической конференции «Феномен Н.А. Назарбаева: политическое кредо и инициативы».  ISBN 978-9965-03-584-5, 2 Т./ Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2018. -  305 с., (с.3-5)
    11. Самоорганизация учебной деятельности студентов посредством реализации самостоятельной работы в вузе // Эффективные инструменты современных наук  – 2018: сборник XIV   Международной научно-практической конференции, Publishing House “Education and Science”. ISBN 978-966-8736-05-6, Чехия, Прага. - 2018.- 124с., (с.11-16)
    12. Формирование компетенций самоорганизации у студентов посредством применения современных информационных технологий // НОВИНАТА НАПРЕДНАЛИ НАУКА - 2018: сборник ЗА XVI   Международной научно-практической конференции: Педагогические науки,  Publishing House “Education and Science”. ISBN 978-966-8736-05-6, София «Бял ГРАД-БГ ОДД». -2018.- 82с., (с.3-9)
    13. Тайм-менеджмент как технология самоорганизации учебной деятельности студентов // Материалы Международного Форума Евразийской Ассоциации Педагогических Университетов «Проблемы непрерывного образования: традиции и инновации» I том, октябрь 2018, Алматы. - стр. 278-281 
    14. Педагогические возможности самостоятельной работы студентов в самоорганизации учебной деятельности // Образование и Мегаполис: партнерство для устойчивого успеха / Сборник статей по итогам Первого ежегодно-го международного симпозиума «Образование и Мегаполис: партнерство для устойчивого успеха». ISBN 978-5-907057-93-7, – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2019. – 190 с., (С.126-129)
    15. Формирование умений самоорганизации учебной деятельности в процессе профессиональной подготовки педагогов // XXII Международная научно-практическая конференция «Российская наука в современном мире». Научно-издательский центр «Актуальность РФ, сборник статей, часть -1, 31 мая 2019. – 296с. (стр. 240-241)
    16. Агранович Е.Н., Дмитриев Ю.А., Агеева Л.Е. Преемственность дошкольного и начального образования как условие успешности развития личности ребенка// «Ғылым мен білім саласындағы заманауи трендтер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының жинағы = Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции «Современные тренды в науке и образовании» – Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2021. - 342 - бет.- қазақша, орысша. (С.216-220)
    17. Т.А.Левченко, Л.Е.Агеева, Агранович Е.Н. Формирование этнокультурной компетентности будущих педагогов начальной школы// Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті Педагогика және психология институты «Кәсіби даярлау: бастауыш білім бағдарламалары» бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілген «Заманауи жастарды этномәдени тәрбиелеу – ұлттық кодты сақтаудың негізі» тақырыбында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. – Алматы, 19-мамыр, 2021ж. - қазақ, орыс, түрік және ағылшын тілдерінде. (С.37-42)
     18. Кариев А.Д., Фишман Б.Е., Фокина О.А., Байназарова Т.Б., Агранович Е.Н. Модель процесса, обеспечивающего формирование и развитие умений учителя осуществлять педагогическое сопровождение деятельности учащихся // Мир науки. Педагогика и психология, 2021 №2, https://mir-nauki.com/PDF/50PDMN221.pdf (доступ свободный). 
    18. Кариев А.Д., Фишман Б.Е., Агранович Е.Н., Фокина О.А., Пицюк И.Л. Апробация модели развития способности учителей начальных классов сопровождать проектную и исследовательскую деятельность учащихся // Мир науки. Педагогика и психология, 2021 №4, https://mir-nauki.com/PDF/18PDMN421.pdf (доступ свободный). 

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    Бастауыш сынып мұғалімдерінің бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу (жобалау) іс-әрекетін педагогикалық сүйемелдеуді қалыптастыру

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМДАМА КУРСТАРЫ:

    1. 07.11.2015-20.11.2015г  «Новые подходы в образовательном процессе».  Под руководством почетного профессора, доктора PhD Дениз Луиз Хэвей и старшего лектора, магистра образования Элеонора Тесзени Университет Нортхэмптона (Великобритания). Алматы 2015г. ,72 часа
    2. 23.11.2015ж.-27.11.2015г.  «Учебная деятельность в соотношении с ментальными уровнями познавательного процесса» (Казахская ассоциация по чтению). Мирсеитова С.С.,46 часов10.12.2015 «Как электронные политекстовые базы EBSCO влияют на повышение качества научных работ и исследований». Чехия - Прага (Крейцарова И.) Алматы НЦНТИ
    3. 30.04.2016-14.05.2016          «Дистанционные технологии обучения в Казахстане» (Б.К.Жуманова) Астана, НМЦ «ZIAT»
    4. 01.11.2016-23.02.2017г.» English for teachers», «EDU-Stream», learning language center, 80 часов, 23.02.2017
    5. № 149
    6. 18.04.2019 «Теория и методика обучения и педагогической науки», Университет Гази, Турция и КазНПУ им. Абая, 72 часа
    7. 03.06.2019 «Дошкольное образование в соответствие с требованиями ФГОС», г.Москва, Форум «Педагоги России», 8 часов, № 042692
    8. 04.06.2019 Начальное образование в соответствие с требованиями ФГОС», г.Москва, Форум «Педагоги России», 8 часов, № 044310
    9. 27.05.2019-09.06.2019 Научная стажировка на базе МПГУ (дошкольный факультет и факультет начального образования), г.Москва (Россия), МПГУ, 90 часов
    10. 19.07.2020 – 23.07.2020 Курсы повышения квалификации Центр преподавателей Microsoft - Развитие компетенций 21 века в учебных проектах (10 сертификатов) сертифицированный участник Программы педагогов-новаторов корпорации Microsoft
    11. 27.07-31.07.2020 Курсы повышения квалификации Учусь учить дистанционно. Center of Excellence NIS, сертификат № 483143
    12. 18.05-11.06.2020 - Курсы повышения квалификации «English for Teaching Purposes» (https://www.coursera.org/user/0656c1a2461ae3073502d13b31437014)
    13. 20.07-31.07.2020 Курсы повышения квалификации. Совершенствование педагогического мастерства. Академия педагогов и психологов. Серия № 001083
    14. 20.01-05.02.2021 Организация дистанционного обучения в начальной школе. 72 часа. (National Teacher Prize Kazakhstan). Сертификат № 21 от 06.02.2021
    • Байназарова Турсынай Бейсембековна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Байназарова Турсынай Бейсембековна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а, ғылым кандидаты

    +77474033760

    Байназарова Тұрсынай Бейсембекқызы-1987 жылы Қазақ ұлттық қыздар университетінің бакалавриатын тәмамдаған. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім  және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2009 жылы 23 желтоқсандағы шешімімен Байназарова Тұрсынай Бейсембекқызы педагогика ғылымдарының кандидаты ғылым дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 1987 жылы Алматы қаласындағы балабақша тәрбиешісі қызметінен бастаған. № 224, 152, 139 балабақша тәрбиешісі, №339 балабақшасының қазақ тілі мұғалімі (1987 тамыз – 1992 қаңтар)

    1992 – 1993жылдары Алматы қалалық біліктілікті арттыру және педагогикалық кадрларды қайта даярлау институты, мектепке дейінгі білім беру және бастауыш білім кафедрасының оқытушысы

    1994 жылдан Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде мектепке дейінгі және бастауыш білім кафедрасының оқытушысы, 2001-2012 жж аталмыш кафедрада аға оқытушы, 2012-2021 жж. мектепке дейінгі және бастауыш білім кафедрасының меңгерушісі. 2021-2022 оқу жылынан бастап осы кафедраның қауымдастырылған профессор м.а қызметін атқарады.

    Байназарова Тұрсынай Бейсембекқызы -10 жыл көлемінде кафедра меңгерушісі қызметін атқарып келді.Ол 2017 жылғы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегері болды, 2018 жылы Қоғамдық марапаттар мен атақтар жөніндегі Республикалық Кеңес Марапат алқасының шешімімен «Білім беру саласының үздігі»төсбелгісімен марапатталды, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлес үшін мерейтойлық «Құрмет белгісі» медалімен марапатталады.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика және бастауыш оқыту әдістемесі,бакалавр дәрежесі, Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогтік институты;
    • Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу,бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты;
    • 2009 жылы педагогика ғылымдарының кандидаты ғылым дәрежесін алды.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Оқулық" Республикалық ғылыми-практикалық орталығы, РМҚК ОБ оқулықтарға сарапшы;
    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Ғылыми кеңесінің мүшесі;
    • Қырғызтан Республикасы, Білім Беру бағдарламалары мен ұйымдарын аккредиттеу жөніндегі агенттігінің Халықаралық сарапшысы,(№ СТ-014198 сертификат)
    • Қазақ Ұлттық қыздар университетінің «Хабаршы» журналының ред коллега алқасы;
    • (НКАОКО) агенттігінің академиялық сарапшысы;

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Бастауыш сынып оқушыларына пәнаралық кіріктіру негізінде эстетикалық тәрбие беру
    •  Бастауыш сыныпта бейнелеу өнерін оқытудың теориясы мен технологиясы
    • Мектепке даярлық топтарындағы бейнелеу іс-әрекетінің әдістемесі
    • Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу (жобалау) іс-әрекетін педагогикалық сүйемелдеу

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ:

    • 2015-2018 жж "Университеттерде медициналық білім беруді жаңғырту"жобасын іске асыру. - Эразмус + бағдарламасының ModeHed жобасы.(Халықаралық жоба)
    • Қырғыз Республикасы, БҒМ "Педагогикалық бағыттар бойынша PhD докторларын даярлауды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету"жобасы бойынша жұмыс тобының мүшесі,  Ж.Баласағын атындағы ҚМУ, Бішкек қаласы (2017-2020жж.), (Халықаралық жоба)
    • Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу (жобалау) іс-әрекетін педагогикалық сүйемелдеу, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, 2020-2021 жж., 14.10.2020 ж. № 347 бұйрық ;

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Scopus, Pubmed, zbMath, MathScinet, Agris, Georef, Astrophysical journal деректер базасында:1. Formation of research competence of the future elementary school teachers-in the process of professional training. Arts and Humanities ; Social Sciences Journal 2013; 3(3) - P. 200-209. Aigul Dzhumanazarovna Syzdykbayeva , Tursynay Beysembekovna Bainazarova, Elmira Nyrmahankyzy Aitzhanova (АҚ «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» растаған анықтама)
    • Самопознание как условие профессионального становления будущего учителя. Байназарова Т.Б, Рысбаева А.К. Bulletin d'EUROTALENT-FIDJIP, 70-72с        (2013)
    • Главная задача педагога детского сада – раскрыть творческие способности и талант каждого ребенка. Т.Б Байназарова. Международная научно-практическая конференция на тему: «Психолого-социальная работа в современном обществе: Проблемы и решения», Санкт-Петербург. Институт социальной психологии. 9 марта 2013 г.
    • Организация учебно-воспитательного процесса в начальной школе на основе межпредметной интеграции. Т.Б Байназарова. Вестник Казахского государственного женского педагогического университета   (2013)
    • Эстетическое воспитание учащихся начальных классов на основе меж предметной интеграции. Т.Б Байназарова. Материалы международной научно-практической конференции «Психолого социальная работа в современном обществе: проблемы и решения. 354-356с (2013)
    • Балабақшаның оқу-тәрбие үрдісінде ұлттық ойындардың алатын орны және оларды пайдалану ерекшеліктері. Т.Б Байназарова. ҚазМемҚызПУ Хабаршысы 8, 168-175бб (2014)
    • Профессиональные качества как условие развития исследовательской культуры будущего учителя начальных классов. Т.Б Байназарова. материалы IV международ.науч. конферен 13, 182-185с (2014)
    • Интеграция предметов «Изобразительное искусство» и «Познания мира в эстетическом воспитании младших школьников. Т.Б Байназарова. Электронный журнал "РОНО" 5, 68с (2014)
    • Организация учебно-воспитательного процесса в начальной школе на основе межпредметной интеграции. Т.Б Байназарова. Вестник Казахского государственного женского педагогического университета 3 (53)(2014)
    • Дамыған мемлекет әлемдік бәсекеде есесін жібермейді. Т.Б Байназарова. Алматы ақшамы 4, 137б (2014)
    • Методическое пособие по педагогической практике для студентов специальности. Т.Б Байназарова. 5В010200 «Педагогика и методика начального образования»(2014)
    • Методика обучения грамоте. Учебное пособие. Т.Б Байназарова. Алматы: «Алматы-Коркем» 9, 50с     (2014)
    • Бастауыш сынып оқушыларының еңбек және бейнелеу іс-әрекетінде шығармашылығын қалыптастыру. Оқу құралы. Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2014. ISBN 978-601-224-465-6. Т.Б Байназарова, Ф.Б Асылбаева. Алматы: «Қыздар университеті» баспасы (2014)
    • Бастауыш сыныпта бейнелеу өнерін оқытудың теориясы мен технологиясы. Оқу құралы. Алматы: «Қыздар университеті» баспасы. Т.Б Байназарова: «Қыздар университеті» баспасы, 107 б (2015)
    • Бастауыш сынып оқушыларына пәнаралық кіріктіру арқылы эстетикалық тәрбие беру. Монография.-Алматы: «Қыздар университеті баспасы», 2015.- 134 б. Т.Б Байназарова. «Қыздар университеті баспасы», 134 б (2015)
    • Lifelong learning in education process: problems and perspectives. T.B Baynazarova, A Orazbayeva Materialy 10 «Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji «Wyksztalcenie I Nauka Bez Granic – 2015»
    • Formation of research competence of the future elementary school teachers-in the process of professional training. A.D Syzdykbayeva, T.B Bainazarova, E.N. Aitzhanova International Education Studies 8 (4), 200-209рр (2015)
    • Future Teacher Training For The Children Under School Age Reative Abilities. Development R Massyrova, T.В Bainazarova, K Meterbayeva, I Smanov, G Smanova. Procedia-Social and Behavioral Sciences 190, 164-168рр (2015)
    • Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста посредством рисования. Т.Б Байназарова. «Символ науки» 8, 181-183бб ​​ (2016)
    • Скопус: Information of pupils` communicative competence on the basis of developing listening skills to syntax training. G Tekesbayeva, T Bainazarova, R Karsybayeva, F Assilbayeva. Journal of Language and Literature 7 (3), 39-43р​​ (2016)
    • Үш тілді білім беру үдерісінде кіші мектеп жасындағы оқушыларды көп мәдениеттілікке баулу. Т.Б Байназарова. Бастауыш мектеп. Республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал, №3 2017.-Б.11-13
    • Ұлт тәрбиелейтін университет. Т.Б Байназарова. «Жетісу» газеті 3,4​​бб (2017)
    • Артпедагогика. Учебное пособие. КазГосЖенПУ. Астана. 2018. – 119с. Т.А Левченко, Т.Б Байназарова
    • Elective courses – courses on selection. TB Baynazarova, T.S Zhumasheva, G.K Karimbayev, A.E Konyrbayeva. Uluslararasi Kazakh tarihi – kulturu ve edebiyati sempozyumu 11, 978-605р (2018)
    • Multicultural education of children of preschool age. T.B Baynazarova, A.T Utebayeva, Z.B Rakhmetzhanova, F.O Talipova. Uluslararasi Kazakh tarihi – kulturu ve edebiyati sempozyumu 10, 98​​р (2018)
    • Этнопедагогическое наследие Казахского народа как фактор духовно-нравственного воспитания студентов ВУЗа. Р.К Дюсембинова, Т.Б Байназарова, К.А Тулежанова. Вестник Бишкекского гуманитарного университета им. К. Карасаева, 410-59 (2018)
    • Волонтерство как средство возрождения ценностных ориентиров подрастающего поколения в Республике Казахстан. Т.Б Байназарова, А.Д Сыздықбаева. Педагогические науки 2 (89), 172с​​ (2018)
    • Современные тенденции развития дошкольного образования в мире и Республике Казахстан. Т.Б Байназарова, А.Д Сыздықбаева. Наука и жизнь Казахстана 2 (57), 2073-333с​​ (2018)
    • Формирование компетенций самоорганизации у студентов посредством применения современных информационных технологий. Т.Б Байназарова, ЕН Агранович «Новинато за напреднали наука – 2018» 2, 8736-05-6​​
    • Модернизация дошкольного образования как важнейшая задача высшей школы. К.М Метербаева, Т.Б Байназарова, Б.Л Смагулова​ (2019)
    • Macrostructural representation of the student subjectivity. А.D Kariyev, T.B Bainazarova. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,189 б ​​ (2019)
    • Modern system of preparation of teachers on preschool education in Republic Kazakhstan TGMKYA. Baynasarova T. 3rd International Communication in the new world​​ (2020)
    • Бастауыш сыныпта математика сабақтарында оқушылардың білім деңгейлерін арттырудағы мұғалімнің іс-әрекеті Кариев А.Д, Т.Б. Байназарова. Наука и жизнь Казахстана, 146-149 б ​​ (2020) 
    • Особенности развития физических качеств детей дошкольного возраста в условия детского сада. Т.Б.Байназарова, Кариев А.Д, Сыздыкбаева, А.Т. Искакова. Доклады Казахской академии образования, 48-57с​​ (2020) 
    • Педагогическое взаимодействие преподавателя и студентов как условие повышения эффективности учебного процесса в вузе. Т.Б.Байназарова, А.Д. Кариев. Наука и жизнь Казахстана, 136-140с​​ (2020)
    • Компетенция педагога в различных направлениях профессиональной деятельности. Байназарова Т.Б.Наука и жизнь Казахстана, 42-46с​​ (2020) 
    • Бастауыш сынып оқушыларының математикадан өзіндік жұмыстарды орындау арқылы білім деңгейлерін бағалау. А.Д. Кариев, Т.Б. Байназарова. Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана, 89-93бб​​ (2020)
    • Макроструктурное представление субъектности студента. А.Д Кариев, Т.Б Байназарова. Вестник Казахского национального женского педагогического университета, 189-193с​​ (2021)
    • Этнопедагогическое наследие казахского народа как фактор духовно-нравственного воспитания студентов вуза. Р.К Дюсембинова, Т.Б Байназарова, К.А Тулеужанова. Вестник Казахского национального женского педагогического университета, 130-137с​​ (2021)
    • Модель процесса, обеспечивающего формирование и развитие умений учителя осуществлять педагогическое сопровождение деятельности учащихся. А.Д Кариев, БЕ Фишман, О.А Фокина, Т.Б Байназарова, Е.Н Агранович. Мир науки. Педагогика и психология 9с (2021)
    • Развитие физических качеств младших школьников посредством казахских национальных игры. Байназарова Т. Б, Ангранович Е. Н,Иминова Ю. Б., Материалы Международной научно-практической конференции 9-10 марта 2021 г., «Уральский государственный педагогический университет» г. Екатеринбург
    • Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12 (2) https://jett.labosfor.com/ Date of reception: 119 Dec 2020 Date of revision: 18 March 2021 Date of acceptance: 15 June 2021 Saparova G. S., Saltanova G., Tanirbergenova A. S., Sabirova Z., Yessekenova A.A., Bazarbayeva K. K., Yegizbayeva S. A., Makasheva N. O., Bainazarova T. (2021). Collective Learning Method. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12(2). 95 – 100.
    • Interactive teaching methods as pedagogical innovation. Title of the paper 1 Abykanova Bakytgul ,   2 Sadirbekova Dinara ,  3 Sardarova  Zhannat,  4 Khairzhanova  Akhmaral  Kh. ,  5 Mustagaliyeva Gulnara S.,  6Tabyldieva Oryngul Dүysenbaevna,  7Abdol  Eleonora D.,  8 Bainazarova Tursynay
    • Образование и наука. Том 23, № 7. 2021 / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 7. 2021 Formation of primary school children selfesteem on the basis of criteria-based assessment A. D. Syzdykbayeva1, R. K. Izmagambetova2, A. S. Amirova3 Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Republic of Kazakhstan. T. B. Bainazarova4, M. K. Sadykova5 Kazakh National Women’s Teacher Training University, Almaty,

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    1. "Дене шынықтыру және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы білім берудің заманауи мәселелері" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының модераторы. Пленарлық отырыста баяндама жасалды. 9-10 наурыз 2021 ж., Екатеринбург қ.
    2.  Пленарлық отырыста баяндама жасалды. Қырғыз Республикасы, Ж.Баласағын атындағы ҚМУ Педагогикалық факультеттің 10 жылдығына және п.ғ.д.профессор Н.О.Мааткеримовтың 70 жылдығына арналған "Педагогикалық кадрларды даярлау теориясы мен практикасының өзекті мәселелері" атты IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Бішкек. 2019 ж.
    3. Кәсіпкерлік және  әлеуметтік дамыту институтымен ұйымдастырылған "Әлеуметтік мәселелердің өзекті мәселелері және оларды шешу жолдары" атты халықаралық семинар секциясының модераторы. Қырғызстан, Бішкек қ., 24.05.2021 ж.
    • Нурбекова Салтанат Молотқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Нурбекова Салтанат Молотқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77786248642

    Нурбекова Салтанат  Молотқызы 2003 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық  педагогикалық университетінің Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығын үздік дипломға тәмамдаған. 2014 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің  Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша  педагогикалық ғылым магистрі академиялық дәрежесін алған.

    Еңбек жолын Талдықорған облысы, Гвардия ауданы, Қоғалы ауылы Панфилов орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болып бастаған.

    2000-2014 жылдар аралығында бастауыш сынып мұғалімі, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында  тәрбиеші,  әдіскер, меңгеруші қызметтерін, 2014-2019 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Педагогика және психология факультеті  деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары міндетін атқарды.

    2019 жылдан Абай атындағы Қазақ  ұлттық педагогикалық университетінің докторанты.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың креативтік әлеуетін ойын арқылы дамыту мәселесі

    БІЛІМІ:

    • «Педагогикалық ғылым» магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
    • Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі, бакалавр дәрежесі, Абай атындағы Қазақ ұлттық  педагогикалық университеті

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Нурбекова С.М. Мектепке дейінгі ұйымда әдістемелік жұмысты басқару мәселесінің тарихы ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ, 2013 жыл №1(38) 17 бет
    2. Нурбекова С.М. Мектепке дейінгі ұйымда әдістемелік жұмысты диагностика негізінде басқару мәселесі «Бала мен балабақша» республикалық педагогикалық журналы, 2014 жыл №4(70) 2 бет
    3. Нурбекова С.М. Мектепке дейінгі ұйымда әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қазіргі жағдайы«Бала мен балабақша» республикалық педагогикалық журналы №6 (72), 2014, 3 бет
    4. Нурбекова С.М. Мектепке дейінгі ұйымда әдістемелік жұмысты диагностика негізінде басқару әдістемесі Қазына Аймағамбетқызы Аймағамбетованың 80 жылдығына арналған «Қазіргі мектепке дейінгі және бастауыш білім беру: теориясы мен тәжірибесі» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 28 сәуір, 2017 жыл
    5. Нурбекова С.М. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұнын іске асыру мәселелері«Бала мен балабақша» республикалық педагогикалық журналы №4,  2018ж.
    6. Тұрысбаева А.Ж. Нурбекова С.М.Айтжанова Э.Н. «Бастауыш мектеп оқушыларының денсаулығын сақтау мен қалыптастыру жолдары» V халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 11-13 қазан, 2018 жыл
    7. Сыздыкбаева А.Д., Нурбекова С.М. Қазақстан республикасында мектепке дейінгі білім беруді дамытудың жаһандық трендтерін іске асыру VІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы  18-20 маусым, 2020 ж.
    8. Нурбекова С.М. «Мектеп жасына дейінгі балалардың креативтік әлеуетін ойын арқылы дамытуға отбасының тигізетін ықпалы» «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA» ХІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция 11 желтоқсан  2020 ж. Нұр-Сұлтан қаласы
    9. Алимбекова А.А. Нурбекова С.М. Мектеп жасына дейінгі балалардың  «креативтік әлеуетін»  дамыту мәселесі ҚР БжҒМ жанындағы Бақылау комитеті ұсынатын журнал Қазақстанның Педагогикалық Ғылым Академиясының «Хабаршысы»,   қаңтар, 2021 ж.
    10.  Нурбекова С.М. Алимбекова А.А. «The genesis of the development of the creative potential of older preschoolers through games» II халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция INTEGRATION OF EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS IN MODERN ENVIRONMENT: WINTER DEBATES   Днепр, Украина   4-5 ақпан  2021 жыл
    11. Saule Yerkebayeva, Laura Taytelieva, Meruert Izat, Saltanat Nurbekova, Guldana Musina ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА I халықаралық ғылыми-практикалық конференция «DÉBATS SCIENTIFIQUES ET ORIENTATIONS PROSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE» Париж, Франция
    12.  Нурбекова С.М. Алимбекова А.А. The role of improving thinking in the development of the creative potential of senior preschool childrenVII халықаралық ғылыми-практикалық конференция SCIENTIFIC HORIZON IN THE  CONTEXT OF SOCIAL CRISES Токио, Жапония  6-8 ақпан, 2021 жыл
    • Қарсыбаеа Раиса Қаныбекқызы

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Қарсыбаеа Раиса Қаныбекқызы

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77479771972

    Раиса Қарсыбаева – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің түлегі.

    1998 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар университетінің - «Педагогика және бастауыш мектепте оқытудың әдістемесі» мамандығы бойынша бастауыш білім беру әдіскері, педагогика және жеке әдістемелердің пед.колледж мұғалімі мамандығы бойынша бітірген.

    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылымды бақылау комитетінің 2011 жылғы 14 маусымдағы шешімімен педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді, диссертация тақырыбы: «Педагогикалық технологиялар негізінде бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық белсенділігін қалыптастыру»

    ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

    • Еңбек жолын Алматы облысы Жамбыл ауданы Сүйінбай орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болып бастаған.
    • 1998 –2005жылдар аралығында Алматы қаласындағы А.Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған Республикалық музыка мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, бастауыш сынып бірлестігін меңгерушісі қызметін атқарған.
    • 2005-2008 жылдар аралығында Алматы қаласындағы «ҚазНұр» гуманитарлық колледжінде оқытушы қызметін атқарған.
    • 2008 - жылдың қыркүйегінен бастап Қазақ қыздар педагогикалық университетінің «Мектепке дейінгі бастауыш білім кафедрасында» оқытушы, п.ғ.к., қауым. проф м.а. қызметін атқарып келеді.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • 2020 жылдан бері - Республикалық ғылыми – педагогикалық «Тәрбие құралы» журналының редколлегия мүшесі.
    • 2021 жылы ақпан айының 12-28 жұлдызы аралығында  Алматы қаласы Білім басқармасының ұйымдастыруымен өткізілген «Ұлы дала тұлғалары. Ұлы даланың ұлы есімдері» атты орта білім беру ұйымдары мұғалімдерінің арасында өткізілген қалалық жобалық жұмыстар байқауының қазылар алқасы ретінде, сараптамашы міндетін атқарды.
    • 2015 жылы 2-4 сыныптар аралығындағы  «Ана тілі», «Әдебиеттік оқу» оқулықтарының мазмұнын сараптау міндетін атқарды.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Жаңартылған білім бағдарламасы негізінде бастауыш мектепте оқу мен оқыту мәселелері;
    • Бастауыш сынып оқушыларының рухани адамгершілік құндылықтарын «Әдебиеттік оқу пәні» мазмұны аясында қалыптастыру жолдары мен әдіс-тәсілдері.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Ақын Бауыржан Жақып шығармаларының жеке тұлғаның патриоттық сезімін қалыптастырудағы маңызы// Қарсыбаева Р.К., Текесбаева А.М. Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Нийде Өмер Халисдемир университеті. 2020.
    • Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдердің бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін қалыптастырудағы маңызы./ Қарсыбаева Р.Қ. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал.№ 11/2., 2020.
    • Музыканың бастауыш сынып оқушыларының шығармашылығын қалыптастырудағы орны: Қарсыбаева Р.Қ./ Хабаршы. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.№7/3.2020
    • Рухани жаңғыру идеясы негізінде бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру/ Қарсыбаева Р.Қ Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті.Педагогика және психология ғылыми әдістемелік журнал №1(38).2019
    • Білім алушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшеліктері:Карсыбаева. Р.Қ. Хабаршы. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.«Педагогика ғылымдар сериясы»№ 1 –2019.
    • Бастауыш сынып оқушыларының тұлғасын дамытуда жас және дара ерекшеліктерді есепке алу: Карсыбаева Р.Қ., Хабаршы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.№1-  2019.
    • Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік  іс-әрекетін ұйымдастырудың мүмкіндіктері/ Қарсыбаева Р.Қ Асылбаева Ф.Б. Хабаршы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.№1, (77).  2019.
    • Жоғары оқу орындарында оқытушылардың біліктілігін арттыру бағдарламасының іске асуы / Қарсыбаева Р.Қ. Хабаршы.  Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. «Педагогика ғылымдары» сериясы № 2(62),2019 
    • Бастауыш мектепте сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың ерекшеліктері Қазақстанның ғылымы мен өмірі./Қарсыбаева Р.Қ.  Халықаралық ғылыми журнал.№ 2(78) 2019. ISSN -2073-333Х
    • Жеке тұлғаны қалыптастыруда өлкетанудың педагогикалық құндылықтары: Қарсыбаева Р.Қ, / V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. 3 том, 20-23.03.2018. ISBN- 978-601-224-964-4
    • Балалар әдебиетінің оқушылардың туған жерге деген сүйіспеншілігін қалыптастырудағы маңызы: Р.К.Карсыбаева/ Хабаршы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. №3 (75) 2018.
    • Бастауыш сынып оқушыларына әлеуметтік тәрбие беру: Карсыбаева Р.К/ Хабаршы. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.«Педагогика ғылымдар сериясы», № 1(57),2018.ISSN - 1728-5496.
    • Абай Құнанбаевтың шығармалары арқылы оқушыларға патриоттық тәрбие беру: Қарсыбаева Р.К./ Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті. № 1, 2019.
    • Gifted as subject of psychological-pedagogical analysis: ЖұбандықоваА.М., ҚарсыбаеваР.Қ., ИзмағамбетоваР./ Atlas journal. 7.10.2018
    • Бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын қалыптастыруда жұмбақтардың маңызы/ Р.К.Карсыбаева.Науный журнал «Kazakhstan lnnovations» - 16: Көкшетау; № 12 (16) 2018. УДК 001.76 (5 каз)
    • Innovations in education: essence and social aspects: Karsybayeva R,.Izmagambetova R/ Хабаршы. АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситеті. «Арнайыпедагогикасериясы», № 1(52), 2018.УДК 35.013
    • Бастауыш сынып оқушыларының рухани құндылықтарын қалыптастыруда  тәрбие технологиясының ықпалы: Қарсыбаева Р.Қ., Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті.Педагогика және психология ғылыми әдістемелік журнал №4 (33), 2017. ISSN- 2077-6861
    • Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін педагогикалық технологиялар негізінде қалыптастыру: Қарсыбаева Р.Қ., Хабаршы.  Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. «Педагогика ғылымдары» сериясы  №3 (55),  2017. ISSN - 1728-5496
    • Gifted as subject of psychological-pedagogical analysis: Жұбандықова А.М., Қарсыбаева Р.Қ., Измағамбетова Р./ «Abay Kunanbayoglu kazak kulturu, tarihi ve edebiyat sempozyumu» 20-23 март 2018ж. Анталия. ISBN-978-605-9885-82-9
    • Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту технологиясының құрылымдық ерекшеліктері: Қарсыбаева Р.Қ./ «Қазіргі мектепке дейіңгі және бастауыш білім беру: теориясы, әдістемесі мен тәжірибесі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Қазақ қыздар педагогикалық университеті.  Алматы, 28 сәуір, 2017ж.ISBN- 978-601-224-872-2
    • Жеке тұлғаны қалыптастыруда өлкетанудың педагогикалық құндылықтары:Қарсыбаева Р.Қ, V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. 3 том, 20-23.03.2018. ISBN- 978-601-224-964-4
    • Бастауыш сынып оқушыларына әлеуметтік тәрбие беру: Карсыбаева Р.К/ Хабаршы. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.«Педагогика ғылымдар сериясы», № 1(57),2018.
    • Innovations in education: essence and social aspects: Karsybayeva R,.Izmagambetova R/ Хабаршы. АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситеті. «Арнайыпедагогикасериясы», № 1(52), 2018.УДК 35.013
    • Бастауыш сынып оқушыларының рухани құндылықтарын қалыптастыруда  тәрбие технологиясының ықпалы: Қарсыбаева Р.Қ., /  Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті.Педагогика және психология ғылыми әдістемелік журнал №4 (33), 2017.
    • Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін педагогикалық технологиялар негізінде қалыптастыру: Қарсыбаева Р.Қ.,/Хабаршы.  Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. «Педагогика ғылымдары» сериясы http://n.kaznpu.kz/kz/1066/page/ №3 (55),  2017.
    • «Мәңгілік ел идеясы» - арғы бабаларымыздың ұлы интеллектуалдық серпілісі: Қарсыбаева Р.Қ./ «Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жағдайында ғылыми-зерттеушілік және білім беру әрекеті әдіснамасының дамуы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция.Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.Алматы, 13-14 қазан 2017ж.
    • Information of Pupil's communicative competence on the basis of developing listening skills to syntax training. (Информация коммуникативной компетентности ученика на основе развития навыков слушания в синтаксическом обучении.): Кhan,  N.N., Колумбаева С.З., Карсыбаева Р.К., Набуова Р.А., ҚұрманбековаМ.Б., Сыздыкбаева А./ 5-December, 2016.  ISSN -13063065. (Scopus)
    • Evaluation of the program effectiveness of research competence in prospective elementary school teachers (Оценка эффективности программы исследовательской компетентности у будущих учителей начальной школы): Текесбаева Г, Байназарова Т, Асылбаева Ф, Текесбаева А / 3.08.2016.ISSN- 2078-0303(Scopus)
    • Бастауыш сынып оқушыларының оқу тәрбие үдерісінде дидактикалық ойындарды қолдану:Қарсыбаева Р.Қ/ Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. Хабаршы, Педагогика сериясы №5 (59).  2015.ISSN -2306-5079
    • Бастауыш білім беруді жаңарту жолдары: ҚарсыбаеваР.Қ/ Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдық мерейтойына орай «Сапалы білім мен ғылымды дамыту заман талабы» атты халықаралық форум, 15.09. 2014. ISBN -978-601-224-565-3
    • Музыканың бастауыш сынып оқушыларының шығармашылығын қалыптастырудағы орны: Қарсыбаева Р.Қ./Хабаршы.Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.№ 2 (38). 2013.ISSN- 1728-5496
    • Формирование эстетической и нравственной культуры учащихся начальных классов: Қарсыбаева Р.Қ., Текесбаева А.М./ Международный научно – практический конференция. Международный центр науки и образование. г.Москва, 2013г. ISBN-2309-1959
    • Шығармашылық іс-әрекеттің психологиялық және педагогикалық ерекшеліктері: Қарсыбаева Р.Қ./ Қазақстан жоғары мектебі, № 2. 2012ж. ISSN-1560-1749

    МОНОГРАФИЯ ЖӘНЕ ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ:

    • Педагогикалық технологиялар негізінде бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру: Қарсыбаева / Монография. 2015ж -210 бет. ISBN- 978-601-7796-44-0
    • Сауат ашу және жазуға үйретудің теориясы мен технологиясы: Қарсыбаева Р.Қ. / Оқу құралы. 2013ж – 148 бет. ISBN- 978-601-224-557-8.
    • Педагогикалық технологиялар арқылы бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру: Қарсыбаева Р.Қ, / Оқу құралы. 2013ж -117 бет.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2020 жылдың 20-23 қазанында Нийдеде (онлайн) форматта өткен VII. Халықаралық түркі әлемі зерттеулері сипозиумына қатысып, (презентациялық үлгіде) ұсынып отырған ғылыми мақаладағы зерттелген мәселелердің нәтижесін  таныстырып ұсынды.
    • 2020 жылдың қазан айында  Қапшағай қаласының Д.А.Қонаев атындағы №1 қазақ орта мектебінің мұғалімдеріне арналған " Жаңартылған білім мазмұнындағы оқу мен оқытудың жаңа тәсілдері» атты әдістемелік практикалық-семинарда бастауыш сыныптарда жүргізілетін «Әдебиеттік оқу және Қазақ тілі пәндерін» оқу мен оқытудағы өзінің жаңашыл іс-тәжірибесімен бөлісті..
    • 2018 жылы сәуір айының 27-28 жұлдызында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Республикалық ғылыми – практикалық орталығы ұйымдастырылған «ҚРБМ «Оқулық»  Білім ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы: ғылыми – практикалық конференция қонағы, оқулыққа байланысты сұрақтар мен ұсыныстар ұсынды.
    • 2017 жылы тамыз айында Алматы қалалық білім басқармасының ұйымдастыруымен, Алматы қаласы мектептерінің мұғалімдерінің қатысуымен өткен «Тамыз конференциясында» «Бастауыш білім беруді жаңарту жолдары» тақырыбында презентациялық баяндама жасады.
    • 2017 жылы  Сәуір айының 14 жұлдызында «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы «Жаңартылған білім мазмұны аясында 2-сынып « Математика» оқу-әдістемелік кешенімен жұмыс істеудің әдістемелік ерекшеліктері» атты Республикалық оқу-әдістемелік семинарының модераторы.
    • 2017жылы 13-14 қазанда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткенМәңгілік ел идеясы» - арғы бабаларымыздың ұлы интеллектуалдық серпілісі:«Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жағдайында ғылыми-зерттеушілік және білім беру әрекеті әдіснамасының дамуы» атты халықаралық ғылыми-практикалық  конференцияға қатысып, ғылыми мақалам берілді.
    • 2017 жылы қаңтар айының 21.-жұлдызында «Педагогика және психология» факультет аралығында, «Мектепке дейіңгі бастауыш білім» кафедрасының  оқытушысы: Г.М.Мышпаеваның біріге отырып «Жаңартылған білім бағдарламасының ерекшеліктері» атты әдістемелік-семинар  өткізілді.
    • 2017 жылы ақпан айының 14 жұлдызында Алматы қаласы, Алмалы ауданына қарасты №124 жалпы білім беретін мектеп-гимназиясында бастауыш сынып мұғалімдері және университет тарапынан «Мансап және карьера» бөлімінің практика жетекшілері қатысуымен және тәжірибеден өтіп  отырған «Мектепке дейінгі бастауыш білім мамандығы бойынша  3 курс және 4 курс студенттеріне бағытталған, «Жаңартылған білім бағдарламасындағы өзгерістер» тақырыбында практикалық-әдістемелік семинар ұйымдастырылды.
    • 2017 жылы мамыр айының 05 жұлдызында  Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Педагогикалық факультетінде студенттер мен оқытушылар арасында «Бастауыш білім мазмұнындағы жаңартылған білім бағдарламасы» тақырыбында көшбасшылық дәріс өткізді.
    • Мышбаева Гүлмира Мұратқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Мышбаева Гүлмира Мұратқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77078321145

    Гүлмира Мышбаева- 2004 жылы №1 Алматы қазақ педагогикалық  колледжінің «Бастауыш класта оқыту» мамандығы бойынша білім алған. 2004 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің "Бастауышта оқыту әдістемесі" мамандығының бакалавриатын тәмамдаған.2015жылы  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің "Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу" мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды. Еңбек жолын 2000-2004 жылдары  Алматы қаласы , Медеу аудандық №40 балабақшасында, әдіскер.2004 - 2006 жж. №124 жалпы орта мектеп, бастауыш сынып мұғалімі.2006г –2010 жж.  Республикалық "Балалық шақ"орталығында бас маман.

    2010- 2015 жж.  –  Халықаралық «Step by Step» қоғамдық қорының бағдарлама тренері қызметін атқарған.2015жылдан осы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің "Мектепке дейінгі  және бастауыш білім" кафедрасында оқытушы қызметін атқарып келеді.

    Гүлмира Мышбаева білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Білім саласында айрықша еңбегі үшін 2018 жылы білім беру жүйесінде «Бейбітшілік Әлемі»Халықаралық Қазақ творчестволық Бірлестігінің «Білім беру саласының озаты» медалінің иегері. 2019 жылы Қазақстан Республикасы «Өрлеу» Білім-ғылым технологиялық порталы «Ұлағатты ұстаз» төсбелгісімен марапатталған.

    БІЛІМІ:

    • Бастауышта оқыту әдістемесі, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті.
    • Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    Lesson study әдістемесі негізінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Балалары мектепке дейінгі білім мен тәрбиемен қамтылмаған ата -аналарға арналған әдістемелік құралдар.,(ҚР Білім және ғылым министрлігі,  бала құқықтарын қорғау комитеті. (2008)Тәрбиешілер мен бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал. «Өзің жаса». Астана, 2014 ж
    • Мектеп жасына дейінгі балалардың эмоционалды дамуындағы ортаның маңызы.Әдістемелік нұсқаулық. Астана, 2014 МДБШО.
    • Кіші топ тәрбиешілеріне арналған әдістемелік құрал. Ерекше қажеттіліктері бар балаларды дәстүрлі мектепке дейінгі ұйымға біріктіру мен дамыту процесі. Астана, 2015 МДБШО.
    • Кіші топ тәрбиешілеріне арналған әдістемелік құрал. «Ішкі дипломатия». Алматы, «Step by Step» 2015 ж
    • Кіші топ тәрбиешілеріне арналған әдістемелік құрал. «Мейірімдағдарыстары». Алматы, «Step by Step» 2016 ж
    • Кіші топ тәрбиешілеріне арналған әдістемелік құрал. «Ойын». Астана, 2016 МДБШО.
    • Мектепке дейінгі  балаларды отбасында санауға үйретудің әдістемесі. Алматы. (Әдістемелік құрал,2015ж). Мектепке дейінгі  балаларды отбасында санауға үйрету. (Магистрлік диссертация,2015ж).
    • Танымық жас өспірімдерге арналған кітапшалардың авторларының бірі.   "Эконом баспасы"(Үш тілде) (2016-17ж).
    • «Студенттерді оқытуда рухани жаңғыру қағидаларын қолдану-уақыт талабы» Григорий Сковорода атындағы Переяслав-Хмельницкий мемлекеттік педагогикалық университеті «ГВУЗ»  Украина 25 желтоқсан, 2018 ж
    • Болашақ педагог мамандардың кәсіби құзіреттілігін "Lesson Study" технологиясы негізінде дамыту. IV Global Science and Innovations 2019 Central Asia International-Scientific practicalconference. Kazakhstan, Astana, 21 January 2019. 2019 жыл 21 қаңтар.
    • Сабақты зерттеу (Lesson study) топтары оқытушылардың кәсіби біліктілігін дамытудың тиімді құралы ретінде. V «Ғылым мен инновациялар 2019: орталық Азия» халықаралық ғылыми -практикалық конференциясы «Global science and innovations 2019: Central Asia. 2019» халықаралық ғылыми журналының шығуы аясында 18 наурыз.
    • Сабақты зерттеу оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттырудың тиімді құралы ретінде. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ."Педагогика ғылымдары" сериясы №3(63),2019 Алматы  қаласы 2019, Қараша.
    • Іс-әрекетті зерттеу топтары оқытушылардың кәсіби біліктілігін дамытудың тиімді құралы ретінде.«Общенациональное движение «Бобек» совместно с Конгрессом ученых Казахстана.VІII Халықаралық ғылыми -практикалық конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA»Халықаралық ғылыми журналды шығару аясында «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA»,2020 жылы 29 ақпанда Нұр-Сұлтан қаласында (Астана), Қазақстан.
    • Мектеп жасына дейінгі балалардың зерттеушілік дағдыларын дамыту. VII Халықаралық ғылыми -практикалық конференция «Global science and innovations 2019: central asia»Халықаралық ғылыми журналдың шығуы басталуы аясында«Global science and innovations 2019: central asia
    • Оңтүстік Кореядағы заманауи мектепке дейінгі білім беру ерекшеліктері: зерттеу тәжірибесі. Абай атындағы Қазақ Ұлттық  педагогикалық  университеті ХАБАРШЫ."Педагогика және психология" сериясы №1(42),2020
    • Балабақша ойындарының бала психологиясына әсері.Аl farabi journal   8th international conference on social sciences21-22 july.Turkey,2020.
    • Сабақты зерттеу оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттырудың тиімді құралы ретінде. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ. "Педагогика ғылымдары" сериясы №3(63),2019 Алматы  қаласы 2019, Қараша.
    • Болашақ педагог-тәрбиешінің жеке ғылыми зерттеушілік іс-әрекеті арқылы танымдық қабілетін жетілдіру. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Наука и Жизнь Казахстана. Қарағанды, 2021 ж.,

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту аясында бастауыш сынып пәндері мұғалімдерінің біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша ұйымдастырылған курс тренері. Нұр-Сұлтан қаласы,2019 жыл.
    • Педагог-тәрбиеші мамандардың кәсіби құзіреттілігін "lesson study" технологиясы негізінде дамыту. Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті «Жас ғалым-2019» аттыVІI Халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы. Тараз қаласы. 2019 жылы, 22 ақпан.
    • Абай ат. Қазақ Ұлттық  Педагогикалық Университеті «Көшбасылық және менеджмент: теория мен практиканың қазіргі даму тенденциялары» Халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы. Алматы қаласы. 2019 жылы 26 сәуір.
    • Мектеп жасына дейінгі балалардың зерттеушілік дағдыларын дамыту. VII Международной научно-практической конференции «Global science and innovations 2019: central asia» в рамках начала издания Международного научного журнала «Global science and innovations 2019: central asia.  Нұр-Сұлтан  қаласы, қыркүйек. Жоғарғы оқу орындарында білім берудің әлемдік деңгейіне сай білім беру үрдістері
    • Ересек жастағы балалардың сыни ойлауын дамыту. «ХХІ ғасырдағы білім» ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында Мәскеу, 2020 ж
    • "Болашақ педагогтердің зерттеушілік құзіреттілігін қалыптастыру мәселесінің ғылымдағы зерттелу жайы" Халықаралық ғылыми -практикалық интернет -конференцияда «Жаһандану жағдайындағы ғылым мен білімнің даму тенденциялары мен болашағы» Украина, 2020 ж.
    • Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің құзіреттілігін дамыту. «Педагогикалық теория және практика: тарихы, қазіргі жағдайы, келешегі»  республикалық ғылыми-практикалық конференция. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды, 2020 ж.,
    • Салгараева Гулайым Ибрагимовна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Салгараева Гулайым Ибрагимовна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77011523297

    Салгараева Гулайым Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Институты, «Бастауышты оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша бакалаврды 2004ж тәмәмдаған. 2006ж Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Институтында Педагогика  және психология мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 2008 жылдан бастап Қазақ мемелекеттік қыздар педагогикалық  университетінде «Жалпы психология» кафедрасына оқытушы болып бастады.2011 -2018 жылдары аралығында «Арнайы және әлеуметтік педагогика» кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс атқарды

    2018-2021 аралығында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде 6D010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша PhD докторантураны оқыды.

    2021-2022 оқу жылынан бастап  Мектепке дейінгі және бастауыш білім кафедрасының аға оқытушысы болып жұмысын жалғастыруда.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика  және психология магистрі
    • Бастауышты оқытудың педагогикасы мен әдістемесі, бакалавр дәрежесі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтік дағысын дамыту
    • Рухани-адамгершілік білім беру
    • ЖОО мұғалімдерді даярлау
    • ЖОО оқытушылардың ақпараттық құзыреттілігі
    • Тұлғаның қалыптасуына психологиялық-педагогикалық ықпал ету

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Салгараева Г.И., Исаева Л.Т. Бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтік мінез-құлқының даму мәселесі. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журнал. №11 2020 жыл.256-260 бет
    2. Салгараева Г.И., Бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтік дағдысын дамытудың психологиялық. Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана№2 (наурыз-сәуір), 2020 жыл
    3. Салгараева Г.И., Бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтік дағдыларын дамыту ерекшеліктері. Хабаршы-Вестник-Bulletin №4 (80), 2019
    4. Салгараева Г.И., Бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтік дағдысын қалыптастыру мәселелері. Хабаршы-Вестник-Bulletin №1 (77), 2019
    5. Салгараева Г.И., Г.С.Бейсебекова. Жоғары сынып оқушыларының рухани-адамгершілік құндылықтар негізінде әлеуметтенуі
    6. Салгараева Г.И.,Оқушылардың рухани-адамгершілік дамуына «өзін-өзі тану» пәнінің ықпалы. ҚазмемқызПУ «Хабаршы»  №6 (71) Алматы қ, 2017 ж.
    7. Салгараева Г.И., Г.Б.Токтагулова, Г.ЫсқақИнформоционная компетентность преподователья высшей школыwww.top-technologies.ru/pdf/2016/2016_6_1.pdf Импакт-факторРИНЦ = 0,705Современные наукоемкие технологии №6, 2016  Часть 1, ISSN 1812–7320      УДК 378.046 Издательство и редакция: Издательский Дом «Академия Естествознания»г. Москва, Подписано в печать 27.06.2016
    8. Салгараева Г.И.,, ҚұдайбергеноваӘ.М., Агрессивті мінез-құлықты жасөспірімдерді әлеуметтік педагогикалық қолдау. АПНК Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №5 (қыркүйек-қазан) 2015 жыл.
    • Секенова Әйгерім Секенқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Секенова Әйгерім Секенқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    +77785634138

    Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінде “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу" мамандығында 2016 бакалавриат бітірген. 2018 жылы Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін алды.

    Еңбек жолын Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінде педагогика кафедрасының оқытушысы қызметінен бастаған. 2019 жылдың қыркүйек айынан бастап аға оқытушы қызметіне тағайындалған.

    Әйгерім Секенқызы білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді.2017-2018 жылдарда арналған жоғары импакт-факторлы ғылыми журналдарда мақалалар жариялаған.

    БІЛІМІ:

    • “Мектепке дейінгі оқыту және тәрбие беру” бакалавр дәрежесі, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, (Қазақстан).
    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық  университеті(Алматы)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Болашақ мектепке дейінгі білім беру мамандарын өнертапқыштық тапсырмаларды шешу (ӨТШТ) технологиясын пайдалануға үйрету: 2016-2018 жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Влияние теории решения изобретательских задач на творческую способность дошкольников. Прага қаласы, Чех Республикасы, «Россия и Европа: связь культуры и экономики» атты XVIII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 15 маусым 2017. - 83 б.
    2. Мектепке дейінгі балалардың креативтілік қабілетін өнертапқыштық тапсырмаларын шешу теориясы арқылы дамыту. Алматы қаласы, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің «Хабаршысы», «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(56), 2017. – 219б.
    3. Развитие воображения детей дошкольного возраста посредством теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Киото қаласы (Жапония), «Интеграция научного сообщества перед глобальными проблемами современности» атты ІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 26-28 ақпан 2018. -199 б.
    • Тусупова Айжан Ергазиевна

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Тусупова Айжан Ергазиевна

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі 

    +77017190519

    Айжан Түсупова - №2 Алматы мемлекеттік гуманитарлық педагогикалық колледжінің түлегі . 2016 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітірген . 2018 жылы І атындағы ҚазҰПУ мектепке дейінгі білім беру магистрі дәрежесін алды. Абай

    Еңбек жолын арнайы (түзету) күндізгі питомникте - No123 балабақшада КМУ -де мұғалім болып бастады .

    2017 - 2018 жж. шетел азаматтары мен жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультетінің Абай атындағы ҚазҰПУ әдіскері болып жұмыс істеді 2018 - 2021 жылдары - Абай атындағы ҚазҰПУ мектепке дейінгі тәрбие және әлеуметтік педагогика кафедрасының оқытушысы.

    Айжан Түсупова білім беру саласында үздіксіз ғылыми зерттеулер жүргізеді. Ғылыми қызметін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің D002 - «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» докторантура бағдарламасы бойынша жалғастырды.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті;     
    • Мектепке дейінгі білім мен тәрбие, бакалавр, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.

    ҰЙЫМДАРҒА ҚАТЫСУ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТ:

    • «OYNA» Балалық шақ институты қоғамдық бірлестігінің мүшесі (Қазақстан);
    • «Оzim» әлеуметтік жобасымен ынтымақтастық.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Мектепке дейінгі тәрбие
    • Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі ұйымдарында инклюзивті білім беруді дамытудың ерекшеліктері

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Балалардың мәдени демалысын ұйымдастыру.

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • «Мектепке дейінгі ұйым жағдайындағы жас балалардың бейімделу ерекшеліктері», Болгария, София халықаралық конференциясы «Бедешето ғылым нұрынан сұрайды» №8 желтоқсан 2016 ж., Б.
    • «Мектепке дейінгі ұйымда жас балалардың бейімделуі», XII Халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары Англия, Шеффилд. «Ғылыми ойлау аймақтары», No5 мамыр 2016 ж.
    • «Мария Монтессори жүйесі бала тұлғасының дамуындағы педагогикалық әдіс ретінде», Халықаралық ғылыми - практикалық конференция Украина, Киев; «Кеңістіктегі мәдениетаралық қатынастар санасындағы өзекті мәселелер мен ерекшеліктердің дамуы» No2 мамыр 2017 ж., 65-66 бб.
    • «Мария Монтессоридің білім беру технологиясы негізінде мектеп жасына дейінгі балалардың білім беру дербестігін қалыптастыру», Алматы халықаралық ғылыми -педагогикалық басылымы; «Қазақстанның жоғары мектебі» No1, ақпан 2018 жыл.15-16
    • Psychological and pedagogical aspects of the implementation of inclusive education in the work of modern preschool organizations ISSN AD ALTA: Journal of  Interdisciplinary Research Double-Blint Peer-Reviewed, Volume 8, Issue 1, Special Issue IV., 2018 ESCL Web of Science (Thomson Reauters) Number of issues per year: 2 The Authors (December,2018) 1804-7890
    • Мектепке дейінгі инклюзивті білім ealizatsiya ші ұйымдастыру және. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Вестник» сериясы «Педагогикалық ғылымдар», No4 (64), 2019 ж.
    • The readiness of preschool teachers to work in the context of inclusive education (research result), Interdisciplinary Research Double-Blint Peer-Reviewed Volume 8, Issue 1, Special Issue I., 2020), Number of issues per year: 2

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ:

    • 2017, 28 мамыр - ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЙ ВЗАЕМОДІІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ», Киев, Украина     
    • 2019 ж., 14 қараша - «СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», ІІ Халықаралық ғылыми - практикалық конференциясы, Киев, Украина     
    • 2019, 16 қараша - «НУШ-ФЕСТ» Киев, Украина.     
    • Шаханова Назерке Накыпбековна

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Шаханова Назерке Накыпбековна

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77472600962

    Назерке Накыпбековна – Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегі. 2015 жылыЕ.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2017 жылы Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік Университетінде педагогика саласында магистр (MPP) дәрежесін алды.

    Еңбек жолын Қазақ мемлекеттік  қыздар педагогикалық Университетінің Педагогика және психология факультетінде хатшы қызметкерлігінен бастаған.

    2018-2019 жылдары аралығында Қазақ мемлекеттік  қыздар педагогикалық университетінде оқытушы  қызметін атқарған.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі (п.ғ.м,), Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (Қазақстан);
    • Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі, бакалавр дәрежесі, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (Қазақстан).
    • Агеева Лариса Евгеньевна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Агеева Лариса Евгеньевна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77272930983

    2008 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Педагогика және психология факультеті, мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Алматы қ.

    1997 ж. қыркүйек айынан 2008 ж. қыркүйек айына дейін Алматы қ. № 61 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі, тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

    1990 жылдың қыркүйегінен 1997 жылдың қыркүйегіне дейін Алматы қаласындағы № 135 жалпы білім беретін мектепте бастауыш мектеп мұғалімі.

    БІЛІМІ:

    • Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті 1993 - 1996 ж 07.05.96 бастап ЖБ-II No 0115249, рег. No 25841. «Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы
    • педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі, 27 ақпан 2008 ж. ((ҒК 0001431, хаттама № 3).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтік ынтымақтастығы;
    • Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің этномәдени құзыреттілігі;
    • Бастауыш сынып оқушыларының ынтымақтастық дағдыларын дамытуға мұғалімдерді дайындау.

    МАРАПАТТАРЫ:

    • «Білім беру үздігі» белгісі, куәлік No A075, 2018 ж
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Алғыс хаттары (2017, 2018, 2019) оларға алтын медаль. А.Байтұрсынов (2019).

    БІЛІКТІЛІКТІ ЖОҒАРЫЛАТУ КУРСТАРЫ:

    1. Кембридж университетінің білім беру факультетінің курсы, профессорлық -оқытушылық құрамға арналған «НЗМ» деңгейлік курстары, Астана, CPM. Тіркеу No 000120. 02.02. - 20.03.2015 ж. 232 сағат.

    2. «12 жылдық білім беруді кезең-кезеңімен жүзеге асыру ерекшеліктері» және «Жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларын үйлестіру» курсы атындағы Ұлттық білім академиясы И.Алтынсарин. 06.29 - 02.07. 2015.32 сағат.

    3. Курс «Оқу үрдісіндегі жаңа тәсілдер». Тіркеу No 00064. 7.11 - 20.11.2015 ж. 72 сағат.

    4. 14 желтоқсан 2018 ж. Future Learn БАСТАУШЫ МЕКТЕПТЕРДІ БАҒДАРЛАУ (4 апта 2 күн).08/07/2019 - 09/08/2019 Түркия. Білім берудегі оқытудың және оқытудың заманауи тәсілдері Ғылыми дайындық бағдарламасы (120 сағат).

    5. 16.07 2019. Сертификат БЖ № 019922. ФАО «НТСПК» Өрлеу «IPK PR» Алматы қ. Бастауыш сынып пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыруға арналған білім беру бағдарламасы бойынша курс (120 сағат)

    6. Маусым 2020. Сертификат No0081 Қазақстан, Ғылым академиясы. «Оқулықтың адыснамасы және авторлық күсіби дауларының жетілуі» (72 сағат). 05.08.2020 ж. «Қашықтықтан оқуды үйрену» НЗМ (40 сағат).

    8. 426-AVISO-20 «ISO Implementation Agency» консалтингтік компаниясының курстары «ISO 9001: 2015 халықаралық стандартының талаптарына және ISO 19011: 2018 ұсынымдарына сәйкес сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиторларын даярлау» бағдарламасы. (72 сағат).

    9. 06.02.2021 Сертификат No 057 Қазақстан, «Бастауыш мектепте қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру» (72 сағат).

    10. 10.05-21.05.2021 «Қолданбалы зерттеулер әдістемесі» (72 сағат).

    БІЛІКТІЛІКТІ ЖОҒАРЫЛАТУ КУРСТАРЫ:

    1. Кембридж университетінің білім беру факультетінің курсы, профессорлық -оқытушылық құрамға арналған «НЗМ» деңгейлік курстары, Астана, CPM. Тіркеу No 000120. 02.02. - 20.03.2015 ж. 232 сағат.

    2. «12 жылдық білім беруді кезең-кезеңімен жүзеге асыру ерекшеліктері» және «Жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларын үйлестіру» курсы атындағы Ұлттық білім академиясы И.Алтынсарин. 06.29 - 02.07. 2015.32 сағат.

    3. Курс «Оқу үрдісіндегі жаңа тәсілдер». Тіркеу No 00064. 7.11 - 20.11.2015 ж. 72 сағат.

    4. 14 желтоқсан 2018 ж. Future Learn БАСТАУШЫ МЕКТЕПТЕРДІ БАҒДАРЛАУ (4 апта 2 күн).  08/07/2019 - 09/08/2019 Түркия. Білім берудегі оқытудың және оқытудың заманауи тәсілдері Ғылыми дайындық бағдарламасы (120 сағат).

    5. 16.07 2019. Сертификат БЖ № 019922. ФАО «НТСПК» Өрлеу «IPK PR» Алматы қ. Бастауыш сынып пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыруға арналған білім беру бағдарламасы бойынша курс (120 сағат)

    6. Маусым 2020. Сертификат No0081 Қазақстан, Ғылым академиясы. «Оқулықтың адыснамасы және авторлық күсіби дауларының жетілуі» (72 сағат).

    7. 05.08.2020 ж. «Қашықтықтан оқуды үйрену» НЗМ (40 сағат).

    8. 426-AVISO-20 «ISO Implementation Agency» консалтингтік компаниясының курстары «ISO 9001: 2015 халықаралық стандартының талаптарына және ISO 19011: 2018 ұсынымдарына сәйкес сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиторларын даярлау» бағдарламасы. (72 сағат).

    9. 06.02.2021 Сертификат No 057 Қазақстан, «Бастауыш мектепте қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру» (72 сағат).

    10. 10.05-21.05.2021 «Қолданбалы зерттеулер әдістемесі» (72 сағат).

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

    1. К вопросу о социализации личности учащихся младших классов // Вестник Каз НПУ им. Абая. Серия «Педагогические науки». – 2004. - № 3 (8). – С. 120-124. ISSN 1728

    2. Содержание учебно-воспитательного процесса в начальной школе как средство формирования социального сотрудничества // Высшая школа Казахстана. – 2007. - № 1. – С. 96-103. ISSN 1360-1749

    3. Бастауыш сыныптардағы «Қазақ тілі» бағдарламасының мазмүны жеке адамның әлеуметтік белсенділігін дамытуына мүмкіндікі // Вестник Каз НПУ им. Абая. Серия «Педагогические науки». – 2007. - № 2 (14). – С. 90 – 92. ISSN 1728-5496

    4. Социализация личности младшего школьника //Вестник Евразийского Национального университета им. Л.Н.Гумилёва. Серия «Гуманитарные науки», Астана. – 2007. – № 1 (53). - С. 202 – 206. ISSN 1028-9364

    5. Формирование социальной активности младших школьников через социальное сотрудничество в ЦЦП / Вестник Каз НПУ им. Абая «НВП и начальная школа», № 4 (19), 2008. – С. 57 – 59. ISSN 1728-7839

    6. Этнопедагогическая компетентность как фактор воспитания культуры межнациональных отношений / Сибирский педагогический журнал. Новосибирск, № 8, 2012. – С. 130 – 136. ISSN 1813-4718

    7. Этнокультурная компетентность будущих педагогов: Учебное пособие./ Т.А.Левченко, Л.Е.Агеева, Е.Н.Агранович. – Алматы: Изд-во «Қыздар ун-тi», 2013. - 232 с. ISBN 978-601-224-460-1

    8. Развитие устной речи ребенка в поликультурной среде. Учебное пособие./ Агеева Л.Е., Агранович Е.Н. Алматы: Издательство «Қыздар ун-тi», 2013. - 172 с. ISBN 978-601-224-457-1

    9. Этнокультурная компетентность как фактор профессиональной готовности будущих педагогов. «Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives». Proceedings of the 6 International symposium (Vienna, January 15, 2015) – С. 82 – 97. ISBN 13-978-3-90-3063-01-3, ISBN 10  3-903063-01-0

    10. Дифференцированное обучение учащихся начальной школы как средство развития индивидуальных особенностей. МКО-205-05, Чехия, Карловы Вары - Россия, Москва, 30-31 августа 2015 г. – С. 294 – 301. ISBN 978-80-7534-045-0,ISBN 978-5-00090-0809-2

    11. Исследовательская компетентность как компонент профессиональной подготовки будущего педагога / Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия «Педагогические науки», № 3 (46), 2015. – С. 86 – 93. ISSN 1563-0293

    12. Психолого-педагогическое образование родителей. Учебное пособие для педагогов и родителей. «Қыздар университетті» баспасы. Алматы, 2016. – 234 с. (Левченко Т.А., Агранович Е.Н.). ISBN 978-601-224-285-0

    13. Prevention of Suicidal Manifestations among Youths: Art Pedagogical Aspect// Kassen G., Ageeva L.E., Bulatbayeva A. and other. Research Journal of Medical Sciences, 2016. №10 (1) Р. 20-27. ISSN-1815-9346

    14. Творческая компетентность как компонент профессионального мастерства педагога. / Вестник КазНПУ им. Абая Серия «Педагогические науки», № 1 (53), 2017. – С. 120 – 127.  ISSN 1728-5496

    15. Социальная активность школьника как качество целостной личности. Материалы VI Международной научно-практической конференции «Наука в современном мире», Москва, - 2017 – C. 97 – 98. http://www.in-sc.ru/arhiv ISBN 978-5-9909666-1-1

    16. Организация дифференцированного обучения в школе. / Республиканский педагогический и научно-методический журнал "Начальная школа Казахстана", 2017, № 3. - С. 35 - 37. ISSN 0207-5474

    17. Подготовка педагогов к формированию навыков сотрудничества учащихся начальной школы. Международная научно-практическая конференция «Педагогика начального образования: традиции и инновации», 27-28 апреля, Москва, - 2017. C. 8 – 16.  ISBN 978-5-4263-0488-8

    18. Формирование толерантности младших школьников посредством ознакомления с традициями и обычаями этносов. Материалы ХХIII Международной научно-практической конференции «Наука сегодня: теория, практика, инновации», Москва: Издательство «Олипм», 2017 – C. 256 – 260ISBN 978-5-9500262-5-6

    19. Социальное сотрудничество младших школьников в образовательном процессе/ монография/ Алматы:      «Полиграфия – Сервис и К», 2018  - 260 c. ISBN 978-601-7419-24-0

    20. Повышение квалификации педагогов предшкольной подготовки в РК в условиях перехода на обновленную программу образования. / Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. Нур-Султан. – 2019. – № 1 (126). - С.87- 95. ISSN (Print) 2616-6895, ISSN (Online) 2663-2497

    21.    К вопросу о формировании коммуникативной компетентности младших школьников / Вестник КазГосЖенПУ, №1 (77) 2019 – С. 210 - 216 ISSN 2306-5079

    22.    Agranovich, Ye., Amirova, A. Ageyeva, L., Lebedeva, L.,  Aldibekova, Sh., Uaidullakyzy, E. (2019). The Formation of Self-Organizational Skills of Student’s Academic Activity on the Basis of ‘Time Management’ Technology. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(22), 95-110. https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/11755/ https://doi.org/10.3991/ijet.v14i22.11755

    23.    Формирование предметных компетенций будущих педагогов начального образования как условие готовности к педагогической деятельности / Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия «Педагогические науки», №2 (59). 2019. – С. 37 – 45 (в соавторстве с Левченко Т.А.). ISSN 1563-0293

    24.    Syzdykbayeva A. D., Kinzhibayeva F. B., Meterbayeva K. M., Tekesbayeva A. M., Ageyeva L. E. Training of Future Teachers for the Implementation of Continuity of Pre-School and Primary Mathematical Education. International Research Association for Talent Development and Excellence. Vol.12, No.3s, 2020, 212-225 ISSN 1869-2885, ISSN 1869-0459

    25.    Развитие креативного мышления учащихся предшкольного класса в процессе дополнительного образования / Вестник КазНПУ им. Абая Серия «Педагогические науки», №2 (66), 2020. – С. 309 – 313 (в соавторстве с Левченко Т.А.)

    26.    Формирование креативного мышления будущих педагогов начального образования. / Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» №7/2, 2020. – С. 136 – 143. ISSN 2073-333X (в соавторстве с Левченко Т.А.)

    27.    Научно-исследовательская деятельность магистрантов педагогических специальностей. Методическое пособие: Левченко Т.А., Агеева Л.Е, Агранович Е.Н./ - Алматы: Издательство «Қыздар университетті», 2020. – 80 с. ISBN 978-601-346-053-6

    28.    Дипломдық жұмысты орындау.  Әдістемелік кұрал: Жиенбаева С.Н., Агеева Л.Е, Текесбаева А.М./ - Алматы: Баспагер «Қыздар университетті», 2020. – 82 б. ISBN 978-601-346-045-1

    29.    Преемственность дошкольного и начального образования как условие успешности развития личности ребенка. Международная научно-практическая онлайн-конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ». 23 апреля 2021 - С. 216 – 220. (Ю.А.Дмитриев, Е.Н.Агранович) ISBN 978-601-346 -084-0

    30.    Формирование этнокультурной компетентности будущих педагогов начальной школы. КазНПУ им. Абая Международная научно-практическая конференция. 19.05.2021. - С. 37 – 42.  (Левченко Т.А., Агранович Е.Н.) ISВN 978-601-353-023-9

    31.    Karasheva, Z., Amirova, A., Ageyeva, A., Jazdykbayeva M., & Uaidullakyzy, E. (2021). Preparation of future specialists for the formation of communication skills for elementary school children. World Journal on Educational Technology: Current Issues. 13(3), 467-484. https://doi.org/10.18844/wjet.v13i3.5954

    32.    Iskakova, L., Amirova, A., Ospanbekova, M., Zhumabekova, F., Ageyeva, L., & Zhailauova, M. (2021). Developing the Future Primary School Teachers Intellectual Skills in Kazakhstan. International Journal of Instruction, 14(3), 755-770. https://doi.org/10.29333/iji.2021.14344a

    • Метербаева Кулбаршын Метербаевна

     Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Метербаева Кулбаршын Метербаевна

    Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77016021557

    ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

    • 1992 жылдың қазан айынан  бастап  2014 жылдың қыркүйек айына  дейінгі аралықта  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті педагогика және психология факультеті мектепке дейінгі және бастауыш білім беру  кафедрасының  аға лобаранты, оқытушысы, аға оқытушысы, доценті;
    • 2018 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті педагогика және психология факультеті мектепке дейінгі және бастауыш білім беру  кафедрасының доценті
    • Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті, педагогика және психология институты, мектепке дейінгі білім және әлеуметтік педагогика кафедрасының доценті(қыркүйек 2014  – қыркүйек  2018)

    БІЛІМІ:

    • «Педагогика және психология (мектеп жасына дейінгі)» мамандығы (Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогтік институты, 1988-1992), мемлекеттік емтихан комиссиясының 1992 жылғы 29 маусымдағы қарары бойынша мектеп жасына дейінгі  балалар педагогикасы мен психология мұғалімі, тәрбиеші  біліктілігі берілді (Диплом ШВ  № 311289)
    • Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2005 жылғы 15 қарашадағы шешімімен (№13 хаттама) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (Диплом ҒК№0000713), диссертация тақырыбы: «Қоршаған дүниемен таныстыру арқылы балалардың байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру (5-7 жас) »
    • Қазақстан Республикасыбілім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің  2010 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен (№4 хаттама) педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді, ДЦ №0001588

    ОҚИТЫН КУРСТАРЫ:

    бакалавриат студенттері мен магистранттары үшін:

    • Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі;
    • Мектепке дейінгі ұйымдарда қазақ (орыс) тілін үйрету әдістемесі;
    • Мектепке дейінгі білім беруді әдістемелік қолдау;
    • Балаларға экологиялық білім берудің теориясы мен әдістемесі;

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

    Мектепке дейінгі білім беруде балалардың байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру.Монография Алматы: ЖШС «Фортуна Полиграф» -  2020.-224 б.

    Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі. К. Метербаева, А.Искакова. Оқу құралы. Астана: Фолиант баспасы,  2017. – 184 б.  ISBN 978-601-302-590-2

    Мектепке дейінгі ұйымдарда бала тілін дамытудың ғылыми-әдістемелік негіздері: К.М.Метербаева Монография. Алматы «Арда» баспасы, 2016.-117 б.

    Мектепке дейінгі ұйымдарда инновациялық технологияларды пайдалану: К.М.МетербаеваӘдістемелік құрал. «Дарын» РҒПО ғылыми-әдістемелік кеңесімен ұсынылған. Астана, 2017. ISBN 9965-522-15-4

    Motivesforchoosingtge ProfessionofaSosialCareTeacherintheUniversitiesofKazakhstan.International Review of Management  and Marketing  6(83) 1-7, 2016. ISSN: 2146-4405 аvailable at http:www. Econjournal.com.

    Pedagogical internet associations as a means to enhance the professional competence of teachers:Zhamal Khyrkhynbay* Aigul Iskakova** Galiya Taubayeva** Kulbarshyn Meterbaeva** Marzhan Tajiyeva** and Akan Alpysov***/© Serials Publications,  Man in India, No.97 (22) : Scopus MII-MII(-SP) - Man In India (ISSN00251569-India-Scopus

    Publications The Modern Methodology of  Sharing  profess ional Competence Among University Students: MarzhanKenenbaeva*, BaglanZhaparova*, Aliya Mombek**, AigulIskakova**, KulbarshynMeterbaeva**, AkgulZhubandykova*** and RozaNabuova*© Serials/,  Man in India, No.97 (6) :

    Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында болашақ педагог мамандарды оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауға дайындау.Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  Хабаршы«Педагогика  ғылым дары» сериясы,№1(65), 2020. –83-88 бб

    Ойын арқылы мектеп жасына дейінгі балалар тілінің дыбыстық мәдениетін тәрбиелеудің педагогилкалық ерекшеліктері.Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  Хабаршы«Педагогика  ғылымдары» сериясы,№1(65), 2020. –359-363  бб.  

    Мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық аспектілері.Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  Хабаршы«Педагогика  ғылымдары» сериясы,№2(66), 2020. –322-326  бб.

    Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілері нің инновациялық мәдениетінің ерекшілігі.Қазақстанның ғылымы мен өмірі  Халықаралық ғылыми журнал. №7/3  2020. – 179-184 бб.

    Білім беру ұйымдарында Арт-педагоги калық технология ларды қолдану.Қазақстанның ғылымы мен өмірі  Халықаралық ғылыми журнал. №11/2 (145) 2020. –367-371 бб.

    Мектеп жасына дейінгі балалардың мәдени құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық аспектілері:   К.М.Метербаева, А.Елгезекова     /Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы. №2(58), 2018(352-356 бб.).ISSN 1728-5496 

    Педагогтың  кәсіби шеберлігін шыңдаудағы  педагогикалық  технологиялардың ерекшеліктері: Метербаева К.М., Қиясова Б.А. / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы. №1(57), 2018(141-147 бб.).ISSN 1728-5496 

    Толеранттылық мінез-құлықтың теориялық  сипатталуы: К.М.Метербаева, А.З.Закарьянова  /Хабаршы. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Психология сериясы. Алматы, №1(50), 2017 (55-60 бб). ISSN 1728-7847

    Мектеп жасына дейінгі балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың негіздері: К.М.Метербаева, Э.М.Шадибекова/Хабаршы. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Психология сериясы. Алматы, №1(50), 2017 (19-23  бб). ISSN 1728-7847 

    Балаларды мектепке дайындаудың психологиялық – педагогикалық аспектілері: К.М.Метербаева / Хабаршы. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Психология сериясы. Алматы, №2(47), 2016 (67-69б) . ISSN 1728-7847  

    Мектеп жасына дейінгі балалардың байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру ерекшеліктері: К.М.Метербаева / Хабаршы. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Психология сериясы. Алматы, №2(47), 2016(35-39б). ISSN 1728-7847  

    Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік  қорын дамытудың әдіс-тәсілдері мен жолдары: Республикалық педагогикалық-әдістемелік журнал  Тілашар Логопед. №1 (46)  2018. (7-9 бб.)

    Мектеп жасына дейінгі балаларды қалыптастыратын әлеуметтік тәрбиенің маңызы. /Әлеуметтік және өзін – өзі тану педагогика. (Республикалық педагогикалық –әдістемелік журнал) №1, Алматы қ 2018 ж  (10-11б)

    Ойын технологиясының бала тілін дамытудағы маңызы./ Республикалық  журнал Дошкольный мир. №1 (2)  2016 (7-11 бб.)

    Ана тілі – мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу құралы./Республикалық  журнал. Дошкольный мир №5 (6)  2016 (7-10 бб.)

    Мектепке дейінгі ұйымдарда халық педагогикасын қолданудың маңызы.Куләш Құнантайқызы Құнантаеваның 90 жылдығына арналған «Қазақстанда заманауи білім беруді дамытудың проблемалары мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция 19 наурыз, 2021.-175-180.

    Мамандықты  дұрыс таңда./ Jetisy.  Алматы облыстық қоғамдық-саяси әлеуметтік-экономикалық.- №36 (1888) 3 сәуір, 2021. Б. 3 

    Оқу және тәрбие  үрдісін технология ландыру  мәселелері-заман талабыOecdstudiesconferenceontransformativeedu cationalstudiesmarch 19-21, 2020Ankara – Turkey    29-30  бб.

    Ұлттық тәрбие – рухани жаңғырудың жарқын жолы: Метербаева К.М., Елькеева А.Б.Y   Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары.  III   том. 11-13 қазан 2018(51-55 бб).ISBN978-601-224-964-4

    Walk means of formation of informative competence of the senior preschool children:  Метербаева К.М., Елькеева А.Б.World science Multidisciplinary Scientific Edition. № 1(29) Польша Vol. January 2018(73-75б). ISSN 2413-1032

    Болашақ мектепке дейінгі педагог-маманының  кәәсіби құзыреттіліктері дамуының алғы шарттары: Ғ.З. Таубаева, К.М. Метербаева Абай ат.ҚазҰПу-ң 90-жылдық мерейтойына арналған «Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім беруді қалыптастырудың әдіснамасы мен практикасы атты ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 20 сәуір 2018(207-210 бб). ISBN 978-601-298-678-5 

    Использование инновационных технологий для повышения качества образования дошкольной организации: К.М.Метербаева/Профессиональное развитие педагога. Иркутский государственный университет. Материалы второй Международной научно – практической конференций. 25-30 май, 2017(100-103 стр.). ISBN 978-5-4340-0182-3

    Влияние концептуальных подходов на развитие инновациий в дошкольном образовании: А.Т.Искакова, Метербаева К.М., Елькеева А.Б.  Сборник статей Международной научно-практической конференции  3 февраля 2016 г. Часть 2.- Саранск  МЦИИ “Омега  Сайнс”  2016.- 127-131 бб. ISBN 978-5-906845-42-9 ч.2ISBN 978-5-906845-43-6

    Қырғызстан Республикасы, Ж.Баласағұн атындағы Қырғыз Ұлттық университеті мен И.Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті   16.12.2019-18.12.2019 ж.(Обучение дошкольников сочинению сказок с использованием карт проппа);

    • Измагамбетова Раиса Кудайбергеновна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Измагамбетова Раиса Кудайбергеновна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77076013631

    Измагамбетова Раиса Кудайбергеновна–2007жылы Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің «Бастауыш оқытудың педагогикасымен әдістемесі» мамандығы бойынша тәмәмдады.

    2016 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 6М010300- «Педагогика-психология» мамандығы бойынша магистратураны бітірді.

    2021 жылы Абай атындағы қазақ ұлттық университетінің 6D010200- "Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" мамандығының PhD докторантурасын тәмамдады.

    Еңбек жолын 2007 жылы Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Нұрлыкент ауылындағы №5 М.В.Ломоносов атындағы орта мектептің музыка пәні мұғалімі қызметінен бастаған.

    2010 жылы Алматы облысы,Еңбекші қазақ ауданы, Ақтоғай ауылының Еңбек орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі қызметін атқарды.

    2012 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Жалпы педагогика» кафедрасында қызмететті, 2017 жылдың қырқүйек айынан бастап «Мектепке дейінгі және бастауыш білім» кафедрасында оқытушы қызметін атқарады.

    Осы мерзімге дейін- 30-ға жуық ғылыми мақалалары жарық көрген. Оның ішінде: Білім және ғылым саласындағы оқу комитеті ұсынғанғылыми журналдар, SCOPUS Халықаралық басылым, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинақтарында. Шет тілінде ғылыми мақалалары алыс шетел басылымдарында жарияланды.(Германия, Туркия,Ресей, Манғолия т.б.)

    Измагамбетова Раиса Кудайбергеновна болашақ кәсіби мамандардаярлау ісіне өзіндік ой-байламын түйіндей жүретін оқытушы-ғалым.2017 оқу жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, «Педагогика және психология» факультетінің«Үздік эдвайзер» номинациясымен марапатталды.

    2017 оқу жылы Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының 50 жылдығына арналған «Жас ғалым-2017» атты VI халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының І дәрежелі дипломымен марапатталды.

    БІЛІМІ:

    • 2007ж. Бастауыш сынып мұғалімі, бакалавр дәрежесі,Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, (Қазақстан).
    • 2016 ж. 6М010300-«Педагогика және психология» мамандығы бойынша магистр дәрежесі,Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,(Қазақстан).
    • 2021 ж.6D010200-"Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" мамандығының PhD ғылыми дәрежесі, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Қазақстан).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Измагамбетова  Р.К. Балалар көңілінен шықты.//Республикалық Ана тілі газеті, Алматы,2016 ж.
    • Измагамбетова Р.К. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың ерекшеліктері.//Республикалық ғылыми-әдістемелік,педагогикалық-психологиялық журнал Алматы, 2016ж.№8, 17-19б.
    • Izmagambetova R.K. «Scince and innovation is the basis of a newformation» Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы «Арнайы педагогика» секциясы№4(51), 2017 ж -33-386б.
    • Izmagambetova R.K. Innovations in educftion: essence and socialaspects.//Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Хабаршы»,«Педагогика ғылымдары сериясы»,№1(57),2018 ж.
    • Измагамбетова Р.К. Бастауыш сынып оқушысының білім сапасын критериалды бағалау жүйесі арқылы жетілдіру. //Хабаршы-Вестник-Bulletin №4(76), ҚазҰҚызПУ 2019ж.
    • Измагамбетова Р.К.Жаңартылған білім–оқу үдерісін реттеудегі қалыптастырушы бағалаудың теориялық аспектілері.//Хабаршы-Вестник-Bulletin №4(76), ҚазҰҚызПУ 2019ж.
    • Izmagambetova R.K. Formation of primary school children self-esteem on the basis of criteria-based assessment. // Білім және ғылым.23-Том,№7,2021/білім туралы ғылым журналы.Vol.23,№7.2021.DOI:10.17853/1994-5639-2021-7—147-169

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Измагамбетова Р.К. Развитие творческих способностей учащихся начальных классов.//Международной научно-практической конференция, Монгол улс, Баян-Өлгий аймгийн засагдаргынтамгынгазарХИС-ийнБаян-Өлгийаймагдахьсалбарсургуульwww.bbkhu.edu.mn,Өлгий2015.03.20-22.
    • Измагамбетова Р.К. Педагогтың кәсіби құзіреттілігін дамыту жолдары.//Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Қазмемқызпу.2016ж
    • Измагамбетова Р.К.Gifted as a subject of psychological-pedagogical analysis.//Күләш Құнантайқызы Құнантаеваның 85 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасының әлемдік кеңістіктегі білім мен ғылымның даму тарихы және заманауи тенденциялары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Алматы қ, Қазмемқызпу, 2016ж.
    • Измагамбетова Р.К. Жаһандану дәуіріндегі көптілділіктің қажеттілігі мен маңызы. //IV Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы Өмер Халисдемир университеті.Туркия, Нийде-26-28 сәуір 2017ж.
    • Измагамбетова Р.К.Білім берудегі инновациялық технологияларды жандандырудың аспектілері.//I.Uluarasý AbayКunanbayoðlu kazak kültürü, tarýhý ve edebýyati sempozyumuslar 20-23 Mart 2018 Antalya
    • Izmagambetova R.K.Gifted as a subject of psychological pedagogical analysis. //I. Ulu arasý Abay Kunanbayoðlu Kazak kültürü,tarýhý ve edebýyati sempozyumuslar20-23 Mart 2018 Antalya.
    • Измагамбетова    Р.К.  «Мәңгілікел идеясы»–арғы бабаларымыздың, Ұлы интеллектуалдық серпілісі.//Әл-фараби атындағы ҚҰУ «Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жағдайында ғылыми-зерттеушілік және білім беру әрекеті әдіснамасының дамуы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция13-14,10,2017ж.
    • Измагамбетова Р.К. Ғылым мен инновация - жаңа формация негізі.//VІ Международную научно-практическую конференцию молодых ученых, студентов и школьников «Жас ғалым-2017»Таразский государственный педагогический институт.Тараз,2017г.
    • Измагамбетова Р.К.Оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын пайдалану арқылы ЖОО студенттерінің жан-жақты құзіреттілігін дамыту жолдары.// «Қазақстан Республикасының әлемдік кеңестігі білім мен ғылымның даму тарихы және заманауи тенденциялары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция Алматы 2016
    • Измагамбетова Р.К. Интелектуалды дарынды балаларды дамытуда қолданылатын әдіс-тәсілдердің ерекшеліктері. //«Әлемдік және қазақстандық білім-ғылым кеңістігіндегі этнопедагогика мен этнопсихология» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция Алматы 2016ж.
    • Измагамбетова Р.К.Отбасы-тұлғаны құндылықтарға тәрбиелеудің қайнар көзі. //«Қазіргі мектепке дейінгі және бастауышбілім беру: теориясы, әдістемесі мен тәжірибесі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция Алматы 2017 ж
    • Измагамбетова Р.К. Рефлексияның оқу үдерісіндегі маңызы. //V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, ҚазМемҚызПУ,129-133б., Алматы 2018ж.
    • Izmagambetova R.K.Quality Assessment of Primary Education in Kazakhstan. //«XI Оразбаев оқулары» халықаралық конференциясы.Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. 26-27сәуір 2019 ж.
    • Izmagambetova R.K. Program and reproduces new knowledge and skills criteria assessment.//8th International Symposium on Social Studies Educational 2019г. Турция, Анкара 7-9.11.2019.
    • Байтас Назгүл Өмірсерікқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Байтас Назгүл Өмірсерікқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77024117225

    Байтас Назгүл – 2012 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің  бакалавриатын бітірген. 2014 жылы аталған университете педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін алған. Университетті бітірген соң,еңбек жолын ҚазМемҚызПУда мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасында оқытушы лауазымынан бастады.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының  магистрі, оқытушы, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті;
    • «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    Жобалау– эксперименттік қызметтер  арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу шығармашылық қабілеттерін дамыту.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Байтас Н.О; Аманжолова А.Н. Речевое развитие детей дошкольного возраста посредством проектной деятельности. // Международная научно-практическая онлайн-конференция «Проблемы и перспективы развития педагогического образования в Казахстане» посвященная 90-летнему юбилею почетного академика академии педагогических наук Республики Казахстан, академика Казахской академии образования, д.п.н.,профессора Кунантаевой Куляш Кунантаевны – Алматы 19.03.2021, -с.121- 122.
    • Байтас Н.О., Иминова Ю.Б.Организация проектной деятельности в дошкольных организациях. // Международная научно-практическая онлайн-конференция «Проблемы и перспективы развития педагогического образования в Казахстане» посвященная 90-летнему юбилею почетного академика академии педагогических наук Республики Казахстан, академика Казахской академии образования, д.п.н.,профессора Кунантаевой Куляш Кунантаевны – Алматы 19.03.2021, -с. 310-312.
    • Байтас Н. О. Развитие изобразительного творчества детей дошкольного возраста. «Заманауи тәсілдер және білім мен ғылымның өзекті мәселелері» халыкаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Алматы  2021.
    • Жубандыкова Акгул Мурзалиевна

     Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Жубандыкова Акгул Мурзалиевна

    Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77272370154

    Акгул Жубандыкова - 2016 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты «Педагогика және психология» (мектепке дейінгі) мамандығы бойынша үздік дипломмен тәмамдаған.

    2002 жылы аталған институттың «Қазақ тілі және әдебиет» мамандығы бойынша үздік дипломмен тәмәмдады.

    2010 жылы «Бастауыш оқушыларының өлкетану іс-әрекетінде құндылық бағдарын қалыптастыру» тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғап, 2011 жылдың 14 маусымдағы  шешімімен (№5  хаттама) - педагогика ғылымдарының кандидаты  дәрежесі,  2018 жылдың 26 қаңтарда ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен (26.01.2018 №440) 13.01.00- Педагогика мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор ғылыми атағы берілді.

    Еңбек жолын балабақша тәрбиешісі қызметінен бастаған.

    1993 жылдан бастап қазіргі күнге дейін Қазақ ұлттық қыздар университетінде қызмет етіп келеді.

    2017-2018 жылдан бастап Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрлардың біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша сертификатталған тренер.

    2018 жылы «ЖОО-ның үздік оқытушысы» грант иегері атанды.

    2020 жылы тәуелсіз қоғамдық бірлестігі «Үздік ұстаз» байқауының жеңімпазы.

    2018 жылы Германия Федеративті Респубикасы, Бонн университеті «Quality Management in Education» «Білім беру менеджменті»,  Түркия Республикасы, Анкара қаласындағы Hacettepe Üniversitesi университеті  «Yüksek Egiİim Kurumlarında Eğitim ve Öğretim Teknolojilerinin Kullanmı»  («ЖОО-да оқытудың жаңа технологияларын пайдалану») тақырыптарында ғылыми тағылымдамадан өткен.

    ЖЕТІСТІКТЕРІ:

    • Университеттің 70 жылдығына орай «Құрмет» медалінің иегері (2014 ж.), «Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін» белгісі, 2021 ж., «Үздік ғылыми қызметкер» белгісімен (ҚР ЖОО-ның қауымдастығы, 2020 ж.) марапатталған.
    • Республикалық педагогикалық олимпиадалар және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жүлдегерлерінің жетекшісі.

    БІЛІМІ:

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, «Педагогика және психология (мектепке дейінгі)»;
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, «Қазақ тілі және әдебиет мұғалімі».

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • ХПБҒА (МАНПОкорреспондент мүшесі, (Ресей);
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Оқулық» Республикалық ғылыми-практикалық орталығының» РМҚК сарапшысы;
    • 6В01-7М01-8D01-Педагогикалық ғылымдар 012-Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту педагогикасы мамандығы бойынша ҚазҰлтҚызПУ жанындағы ОӘБ (ЖБТ мүшесі);
    • ҚР  Білім және ғылым министрлігі «Ұлттық тестілеу орталығы РМҚК Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагагог қызметкерлерін Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған тест тапсырмаларының» эксперті;
    • «Білім беру және ғылыми ақпараттық орталығы Хабаршы журналының редколлегия мүшесі, (Германия)»;
    • Алматы қаласы орта білім беру ұйымдарының мектепке дейінгі, білім беру ұйымдарының педагогтарына арналған конкурстардың мүшесі;
    • Педагогика және психология жоғары институтының ғылыми, әдістемелік кеңесінің мүшесі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу
    • Критериалды бағалау
    • Эмоционалды инттелект
    • Бастауыш сынып оқушыларының өлкетану іс-әрекетінде құндылық бағдарын қалыптастыру
    • ЖОО оқыту үдерісін ұйымдастыру және басқару

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • «Отбасы институты» әлеуметтік жоба, «Педагогикалық ғылымдар академиясы» қоғамдық бірлестігімен бірге;

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    ҚР БжҒМ РОӘК ұсынған 3 оқу құралының авторы:

    1. 6В012  Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту педагогикасы  бағыты бойынша «Theory and methods of developing preschool children’s  fine arts» //  IP Ashikbaeva -  p. 122 – 300  тираж (ағылшын тілінде)  (Мектепке дейінгі жастағы балалардың бейнелеу шығармашылығын дамытудың әдістемесі) – (ҚР БжҒМ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі оқу-әдістемелік бірлестігінің 26 сәуір 2019 № 1 Хаттама шешімімен бекітілді)
    2. 6В01-7Ь01-8D01 Педагогикалық ғылымдар «013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау» бағыты бойынша «Бағалаудың өлшемдік технологиялары»// ЖК «Волкова Е.В.» Алматы, 2019 – Б.260 – 1000 тираж (ҚР БжҒМ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі оқу-әдістемелік бірлестігінің 26 сәуір 2019 № 1 Хаттама шешімімен бекітілді)
    3. 3.6В012  Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту педагогикасы  бағыты бойынша «Мектепке дейінгі балалардың дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі»  оқу құралы/ ИП «Ашикбаева», Алматы, 2018, 344 б. 1000 тираж (ҚР БжҒМ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі оқу-әдістемелік бірлестігінің 24 сәуір 2018 № 1 Хаттама шешімімен бекітілді)
    4. 4. The model of professional competence development in future Physical Education teachers at an entrepreneurial university// Espacios 2019 | journal-articleEID:
    5. 5. Increasing the level of education at the university: Technology and control// Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems 2020 | journal-article DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP3/20201251 EID: 2-s2.0-85083012434Part of ISSN: 1943023X
    6. 6. Жоғары нәтижеге жетудің шарты- сабақты тиімді жоспарлау// Абай атындағы ҰПУ - нің Хабаршысы. Педагогика және психология  сериясы. // Алматы. – №1 (57) 2018 ж
    7. 7. Критериалды  бағалаудың ерекшеліктері// Абай атындағы ҰПУ - нің Хабаршысы. Педагогика ғылымдар сериясы. // Алматы. –  №1 (53) 2017 ж. –  35-40   бб.
    8. 8. Development of creative activity of a university teacher// Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. Педагогика. Психология. Әлеуметтану сериясы - № 1(134)/2021 ISSN: 2616-6895, eISSN: 2663-249

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2019, 13-15 маусым, “Студенттердің сыни ойлау дағдыларын қалыптастырудың маңызы” тақырыбында  VІ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы (Баку қ., Әзірбайжан);
    • 2021, 20 тамыз «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың заманауи бағыттары» тамыз конференциясы;
    • 2021, 5 мамыр, VIII-Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумында Мектеп жасына дейінгі балалардың эмоционалды зиятын дамыту» тақырыбы бойынша баяндама оқылды;
    • 2020-2021, 2021-2022 оқу жылдарында І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде академиялық ұтқырлық бойынша «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі» пәнінен дәріс береді.
    • 21.01.2021 ж., «Заманауи педагог-тәрбиеші даярлау: теориядан практикағы» атты Республикалық семинар (Талдықорған қ.)
    • Арзанбаева Бахытжамал Оразгалиевна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Арзанбаева Бахытжамал Оразгалиевна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77017103578

    • Арзанбаева Бахытжамал Оразгалиевна Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын 1980 жылы бітірген.
    • 1980 - 1985 жылдары Қарағанды қаласындағы «Умка» балабақшасының тәрбиешісі. 1985-1991 жылдары Қарағанды педагогикалық институтының мектепке дейінгі педагогика кафедрасының оқытушысы.
    • 1991 - 2008 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының аға оқытушысы.
    • 2008 - 2009 ж. Қазақстан Республикасы Білім министрлігінің «Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығы – директор, Астана қ.
    • 2010 - 2011ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының доценті.
    • Алматы гуманитарлық-техникалық университеті-Кәсіптік оқыту және дизайн кафедрасының меңгерушісі.
    • 2014 - 2019 жылдары «Өрлеу» БАҰО АҚ білім беру жүйесінің басшы және ғылыми - педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты-тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру кафедрасының меңгерушісі.
    • 2019 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Педагогика және психология институтының мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының доценті.

    БІЛІМІ:

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты «Мектепке дейінгі Педагогика және психология» мамандығы, 1976-1980 жж. ЖВ-210622, рег. № 1037.от 30.06.80
    • Ғылыми дәрежесі - педагогика ғылымдарының кандидаты (ҒК №0008067), 26.01. 2001ж.
    • Ғылыми атағы - доцент (ДЦ 0002740) № 9 хаттама 27.12. 2011 ж.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Болашақ мұғалімдердің мектеп жасына дейінгі балалардың ойын іс-әрекетіне кәсіби және құндылық бағдарларын қалыптастыру.
    • Мектепке дейінгі ұйымдарды басқару мәселелері.
    • Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сапасын бағалау мәселелері.

    ҚР БҒМ ЖОБАЛАРЫ:

    1. Қазақстан Республикасында 12 жылдық оқытуға көшу жағдайында мектепке дейінгі білім беруді дамытудың ғылыми-педагогикалық негіздерін әзірлеу (2009-2011жж.).

    2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сапасын бағалау және олардың критерийлерін дайындау (2021-2025).

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ:

    1. Zertifikat Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) Berlin 16.08-30.08 2013.
    2. CERTIFIKATE OF PARTICIPATION Educare intrnational Consultancy Singapore Teachers Unions «Singapore Programme for Pre-Schol Educacators» 06.02. - 17.02.2015.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • «ҚР БҒМ Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығының «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту моделін» әзірлеу бойынша сараптама тобының мүшесі.
    • 6B01 – 7М01-Педагогикалық ғылымдар 012 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту педагогикасы» бағыты бойынша РОӘК мүшесі.
    • «Мектепке дейінгі ұйым басшысының анықтамалығы» республикалық журналының редакциялық алқасының мүшесі.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Арзанбаева Б.О. Жубандыкова А.М. «К вопросу о профессиональной подготовке педагогов дошкольного образования» МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  Science and life of. «Наука и жизнь» №7/3 2020 С.33-37
    • Таубаева Г. З. Арзанбаева Б.О. Мектепке дейінгі ұйым тәрбиеші-педагогының кәсіби қызметі мен кәсіби құзыреттілігі «Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана» №3, 2020, С110-108
    • Internationalization in high education  //Life Scince Jornal, 2014.-  Skopus http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1107s/044_24552life1107s14_222_225.pdf Meruyert Y. Zhanguzhinova ,B. Arzanbayeva Bahyt E. Atymtaeva, Akbope A.
    • Hinger education system in the republic of  Kazakhstan in the context of the credit system of education»  /Life Scince Jornal, 2014.-  Skopus http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1107s/045_24553life1107s14_226_228.pdf. Akmaral S. Magauova1, Kaliyabanu M.Kertayeva, B.Arzanbayeva.
    • Increasing the Level of Education at the University: Technology and Control Akgul Zhubandykova, Kazakh National Women’s Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan. Saira Zhiyenbayeva, Kazakh National Women’s Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan. Bakhytzhamal Arzanbayeva, Kazakh National Women’s Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan. Alima Yelkeyeva, Kazakh National Women’s Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan. Roza Nabuova, Kazakh National Women’s Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan. Aliya Issayeva, Kazakh National Women’s Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan. Janat Sakenov, Pavlodar State Pedagogical University, Pavlodar, Kazakhstan. Alexey Lyuft, Pavlodar State Pedagogical University, Pavlodar, Kazakhstan. Gulnar Shakhazhanova, Pavlodar State University named after S. Toraigyrov, Pavlodar, Kazakhstan
     Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 03-Special Issue, 2020
    • Набуова Роза Абдрахмановна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Набуова Роза Абдрахмановна

    Лауазымы: Қауымдастырылған рофессор м.а., ғылым кандидаты

    +77011834641

    Набуова Роза –  Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтының түлегі.  

    2008 жылы кандидаттық диссертациясын «Студенттердің бастауыш мектептегі сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыруға даярлығын қалыптастыру» тақырыбында қорғаған.

    Еңбек жолын Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы №56 мектептің бастауыш сынып мұғалімдігінен   бастаған.

    Қызылорда облыстық білім беру департаментінің арнаулы, қосымша білім беру және тәрбие жұмыстарын дамыту бөлімінің бастығы (қаңтар, 2005 – сәуір 2007)

    Қызылорда облыстық білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты директорының ғылыми-әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары (сәуір, 2007 – наурыз 2013).

    2015 жылы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Педагогикалық шаберлік орталығы Кембридждің халықаралық Халықаралық Емтихандар Кеңесі және Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында қазақ тілінде оқытатын мектептердің бастауыш сынып мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша тренерлерді оқыту курсын  аяқтап, 2012-2015 жылдары жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша тренер болып табылады.

    Роза Абдрахманқызы бастауыш сынып оқушыларына пәнаралық кіріктіру негізінде критериалды бағалау және жаңартылған білім беру бағдарламасының ЖОО-да қолдану ерекшеліктері  мәселесімен айналысып келеді.

    Осы мерзімге дейін – 70-ке жуық мақаласы жарияланды, оның ішінде: Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми журналдар, SCOPUS халықаралық басылым, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинақтарында және студенттермен бірлескен мақалалалар. Шет тілінде ғылыми мақалалары алыс шетел басылымдарында жарияланды. (Германия, Түркия және т.б.).

    Университеттің  2019 жылғы Ғылыми Кеңесінің шешімімен «Бастауыш мектептегі сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыруда педагог мамандарды даярлау теориясы мен әдістемесі» атты монографиясы бекітіліп, 2020 жылы жарық көрді.

    2019 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің Республикалық оқу-әдістемелік бірлестігінің шешімімен «Бағалаудың өлшемдік технологиялары» оқу құралы бекітіліп, 2020 жылы жарық көрді.

    2020 жылы  Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжі және Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің  оқытушы-профессорлары «Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ерекшеліктері» тақырыбында 72 сағаттық біліктілікті арттыру курсы өткізілді.

    2019 жылы аралығында Дюссельдорф қаласында (Германия) «Человек в современном мире:  Идентичность и межкультурная  коммуникация». Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысты. Бонн университетінде тағылымдамадан өтті.

      Роза Абдрахманқызы болашақ кәсіби мамандар даярлау ісіне өзіндік ой-байламын түйіндей жүретін оқытушы-ғалым. Республикалық студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы конкурсында (11.03.2019ж - 26.03.2019ж) Ордабекова Лайла ІІ орынды иемденсе, «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» 70, 71, 72-ші Республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференцияна қатысып, жүлделі орынды иемденді.

    Республикалық көлемде сарапшы ретінде жүйелі ғылыми–зерттеу жұмыстарына: Республикалық оқулықтардың және оқу-әдістемелік кешендер сараптама, сынық нәтижелерін қарастыру жөніндегі пәндік комиссиясының мүшесі, Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығы, "Педагогикалық идеялар фестивалі" республикалық конкурсы қазылар алқасының мүшесі  ретінде қатысып, білікті сарапшы.

    2021 жылы Бағалаудың өлшемдік технологиялары  оқу құралы  ағылшын тілінде «Criteria assessment in primary school» жарық көрді.

    2020 жыл қорытындысымен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің  ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша «Үздік оқытушы» атанды.

    Роза Абдрахманқызы еліміздің жоғары білім беру жүйесінің дамуына қосқан зор үлесі және жоғары білікті мамандар дайындаудағы еңбегі үшін Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығының А.Байтұрсынов атындағы медалімен марапатталған.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының кандидаты;
    • Бастауыш сынып мұғалімі, бакалавр дәрежесі, Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институты, (Қазақстан).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің жанындағы Келісім комиссияның төрағасы;
    • Педагогика және психология Жоғары мектебі ғылыми кеңес мүшесі
    • 013 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің мүшесі
    • 013 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша «Білім беру бағдарламалары» бойынша жобалау тобы. 2020-2021  ж. комиссия топтарындағы жұмыс

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Бастауыш сынып оқушыларына пәнаралық кіріктіру негізінде критериалды бағалау жүйесі
    • Жаңартылған білім беру бағдарламасының ЖОО-да қолдану ерекшеліктері
    • Жоғары оқу орнында критериалды бағалауды қолдану ерекшеліктері
    • Қашықтан оқыту жағдайында критериалды бағалау жүйесін қолдану

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Бастауыш мектептегі сыныптан тысм тәрбие жұмысын ұйымдастыруда педагог мамандарды даярлау теориясы мен әдістемесі: 2011-2018 жж.
    • Жоғары оқу орнында критериалды бағалауды қолдану ерекшеліктері -2016-2020

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Natalya N. Khana, Sholpan Zh. Kolumbayevaa,  Rosa Nabuova,Raissa K. Karsybayevab,   Manshuk B. Kurmanbekovaa, and Aigul Dzh. Syzdykbayevab. Evaluation of the Program Effectiveness  of Research Competence Development  in Prospective Elementary School Teachers. International journal of environmental & science education 2016, vol. 11, no. 18, 12299-12316.
    •   Kenenbaeva, M. Zhaparova, B. Mombek, A. Iskakova, Rosa Nabuova A. Meterbaeva, K. The Modern Methodology of Shaping Professional Competence Among University Students: Academic Journal Man in India Social Sciences,  Arts and Humanities ISSN 0025-1569). –2017, 97 (6):261-273)
    •      Akgul Zhubandykova, Saira Zhiyenbayeva, Rosa Nabuova Bakhytzhamal Arzanbayeva, Alima Yelkeyeva. Increasing the Level of Education at the University: Technology and Control. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 03-Special Issue, 2020.
    •      Laura Taytelieva,  Aigul Iskakova, Saira Zhienbaeva, Rosa Nabuova. Development of Readiness of Future Preschool Teachers to Innivative Activity. Ilkogretim Online - Elementary Education Online, 2020; 19 (4): pp. 247-256 http://ilkogretim-online.org doi:10.17051/ilkonline.2020.04.126.
    •      Сакенов Д.Ж., Жумабаева З.Е.,  Сайлауова Н.С., Шынтаева Н.С.,  Жубандыкова А.М. Набуова Р.А. О методике формирования профессиональной компетенции студентов. Вестник ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. Серия гуманитарных наук. //Астана. –  № 1 (116), 2017 ж. –  ІІ часть,  С. 250-257.
    •   Набуова Р.А., Жубандыкова А.М. Студенттердің өзіндік бағалауын қалыптастыру тәсілі - кері байланыс. Педагогикалық ғылымдар Академиясының  Хабаршысы. //Алматы. –  № 2 (76) 2017 ж. – 78-84 бб
    •  Набуова Р.А., Жубандыкова А.М. Диалогтік оқыту арқылы білім алушылардың сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру. Абай атындағы ҰПУ –нің Хабаршысы. Педагогика және психология  сериясы. // Алматы. – №3 (32) 2017 ж.
    •    Набуова Р.А., Жубандыкова А.М. Критериалды  бағалаудың ерекшеліктері. Абай атындағы ҰПУ –нің Хабаршысы. Педагогика ғылымдар сериясы. //Алматы. –  №1 (53) 2017 ж. –  35-40   бб.
    • Набуова Р.А., Жубандыкова А.М. Жоғары нәтижеге жетудің шарты- сабақты тиімді жоспарлау. Абай атындағы ҰПУ –нің Хабаршысы. Педагогика және психология  сериясы. //Алматы. – №1 (57) 2018 ж.
    • Набуова Р.А., Жубандыкова А.М. Бастауыш сынып оқушыларының құндылық бағдарын қалыптастыру психологиялық және педагогикалық проблема ретінде. Педагогикалық ғылымдар Академиясының Хабаршысы //Алматы. –   № 1 (қаңтар-ақпан) 2018 ж. – 59-65  бб.
    •  Набуова Р.А., Жубандыкова А.М., Султанова Ж.С. Жаңартылған білім беру  бағдарламасы идеяларын ЖОО-ның оқу үдерісінде қолдану ерекшеліктері. Абай атындағы ҰПУ-нің Хабаршысы. Педагогика және психология  сериясы. //Алматы. – №2 (62).   2019 ж.-248-255 бб.
    • Набуова Р.А., Жубандыкова А.М., Султанова Ж.С. Жоғары оқу орындарында сындарлы оқыту теориясын  сапалы меңгерту мәселелері. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 1(81), 2020, 176-181бб. ISSN 2306-5079  Индекс 75138 .
    •   Набуова Р.А., Жубандыкова А.М. Жаңартылған білім: қысқа мерзімді жоспар және жоспарлау  жүйесіндегі мәселелер. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми журнал, №7/3. 2020 ж.192-196. УДК 378. ISSN 2073 – 333Х, Париж, наурыз.
    • Набуова Р.А., Жубандыкова А.М.  Жоғары нәтижеге жетудің шарты – оқу үдерісінде қалыптастырушы бағалауды тиімді  қолдану. Педагогикалық ғылымдар Академиясының Хабаршысы //Алматы. –   №2 (наурыз-сәуір), 2020 жыл – 122-130  бб.
    •  Ж. Сәкенов, А. Жұбандықова, Набуова Р.А., Ж. Сұлтанова,  С. Осипова. Development of creative activity of a university teacher. Университет оқытушысының шығармашылық белсенділігін дамыту. Вестник ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. Серия гуманитарных наук. //Астана. –  №  (), 2021ж. –  часть,  С.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Набуова Р.А., Жубандыкова А.М.  Профессиональная культура будущих педагогов. Приоритетные направления развития науки и образования: сборник статьи Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2-Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение» – 2018. –С.177-181.
    • Набуова Р.А., Жубандыкова А.М., Измағамбетова Р.Қ.  Рефлексияның оқу үдерісіндегі маңызы. Ү Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиум. 11-13 қазан, 2018 жыл. – 129-133 б. Алматы.
    • Набуова Р.А., Жубандыкова А.М., Ауталипова У.И. Студенттердің сын тұрғысынан ойлау дағдыларын қалыптастырудың маңызы. VІ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы, Баку Еуразия Университеті (Баку қ., Әзірбайжан)  2019 жылдың 13-15 маусым, 343-349 бб.
    • Набуова Р.А.Проблемы межкультурного диалога, полилога и межкультурного дискурса. Problems of intercultural dialogue, polylogue, and of intercultural discourse. «Человек в современном мире:  Идентичность и межкультурная коммуникация». Международная научная конференция. Дюссельдорф, Германия. 8 - 11  июля 2019 г. Стр 247-255.  Международная коллективная монография.
    • Иминова Юлдуз Бахтияровна

     Лауазымы: Oқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Иминова Юлдуз Бахтияровна

    Лауазымы: Oқытушы, ғылым магистрі

    +77756332303

    Юлдуз Иминова-2018 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын бітірген. 2020 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін алған.

    Еңбек жолын «Сұлтанқорған» балабақшасы» ЖШС тәрбиеші лауазымынан бастады (2018-2019 жж.)

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті;
    • «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Мектеп жасына дейінгі балалардың қауіпсіз мінез-құлық негіздерін қалыптастыру

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Сыздыкбаева А.Д., Иминова Ю.Б. Развитие познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста посредством опытной деятельности // «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» КазНПУ им. Абая № 3 (32) 2017. – Алматы, 2017
    • Левченко Т.А., Иминова Ю.Б.  Формирование у детей 5-6 лет навыков правильного поведения в экстремальных ситуациях // «ВЕСТНИК» Казахского Государственного Женского Педагогического Университета №1 (77) 2019. – Алматы, 2019. – С. 228-232
    • Левченко Т.А., Иминова Ю.Б.  Формирование у детей старшего дошкольного возраста основ безопасного поведения на улице // 72-ая Республиканская научно-практическая конференция среди студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых «Молодежь и наука: настоящее и будущее». – Алматы, 2019. – С. 266-267
    • Левченко Т.А., Иминова Ю.Б.  Формирование у дошкольников навыков безопасности жизнедеятельности в домашних условиях // Международная научно-практическая конференция «V Оразовские чтения: Вклад тюркской цивилизации в развитие науки и образования», Международный Университет SILKWAY. – Шымкент, 2019. – С.  214-218
    • Левченко Т.А., Иминова Ю.Б.  Формирование у дошкольников навыков безопасности жизнедеятельности средствами арт-терапии // Международная научно-практическая конференция «Современная этнопедагогика: тенденции и перспективы» посвященной 90-летнему юбилею доктора педагогических наук, действительный член Академии педагогических наук Республики Казахстан, профессор Калиев Сергазы Калиулы. – Алматы, 2019. – С. 427-429
    • Левченко Т.А., Иминова Ю.Б.  Развитие критического мышления у детей старшего дошкольного возраста как основа формирования навыков безопасного поведения // «Вестник экспериментального образования» № 2 2020 - Российская Федерация, г. Тверь, 2020.
    • Левченко Т.А., Иминова Ю.Б.  Педагогические возможности «оригами» в развитии и воспитании ребенка-дошкольника // V педагогическая конференция «Оригами в педагогике: опыт использования и перспективы развития» (с межрегиональным участием) - Российская Федерация, г. Курск, 27 марта 2020г.
    • Арзанбаева Б.О., Иминова Ю.Б. Нравственное воспитание как фактор нравственного становления личности дошкольника // Материалы ХХХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» // Сборник научных трудов. – Переяслав, 2020– С.70-73
    • Аманжолова Ә.Н., Иминова Ю.Б. Развитие поисково-исследовательских навыков у детей старшего дошкольного возраста посредством опытной деятельности / Наука и жизнь Казахстана №12/4 (150), 2020. – С. 113-115
    • Арзанбаева Б.О., Иминова Ю.Б.  Гуманистическаянаправленностьобразовательныхтехнологийвдошкольномобразовании // Scientific Collection «InterConf», (44): with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (March 6-8, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. – Р. 141-150
    • Абдурахманова Майра Махамбеткызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Абдурахманова Майра Махамбеткызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77474045624

    Майра Абдурахманова – Қазақ мемлекеттік  қыздар педагогикалық университетінің түлегі. 2011 жылы Қазақ мемлекеттік  қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2013 жылы Қазақ мемлекеттік  қыздар педагогикалық Университетінде педагогика саласында магистр дәрежесін алды.

    Еңбек жолын Қазақ мемлекеттік  қыздар педагогикалық Университетінің лаборант қызметкерлігінен бастаған.

    2018-2019 жылдары аралығында Қазақ мемлекеттік  қыздар педагогикалық университетінде оқытушы  қызметін атқарған.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі (п.ғ.м,), Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, (Қазақстан);
    • Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Сейдуалиева А.Н., Абдурахманова М.М. Зарубежные модели инклюзивного оброзования. (2019) Сборник научных статей международной научно-практической конференции «Учитель – высокое призвание» посвященной 80-летию Каражигитовой К. Н. С. 84-89
    • Абдурахманова М.М. Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тəрбие беруді қалыптастырудағы педагогикалық көзқарастар. (2019) Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного образования». С.6-10
    • Жубандыкова А.М., Абдурахманова М.М. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың ерекшеліктері. (2019) Хабаршы, «Педагогика сериясы». 89-94 б.
    • Cерікова Орал Серікқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Cерікова Орал Серікқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі 

    +77771552193

    Орал Cерікова - 2017 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын бітірген. 2019 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін алған.

    Еңбек жолын №18 бөбекжай балабақшасынан тәрбиеші лауазымынан бастады (2017-2019 жж.)

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті;
    • «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Мектеп жасына дейінгі балаларға латын графикасы негізінде жазуға  үйрету

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Серікова О.С. Кеңестік Қазақстан әліпби реформасына тарихи талдау// Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 4 (76), Алматы, 2018
    • Серікова О.С.,  Аманжолова Ә.Н. Мектепке дейінгі балаларға патриоттық тәрбие беру// «Наука и жизнь Казахстана» №5/2.2020г. – Алматы, 2020
    • Серікова О.С., Мектепалды балаларын жазуға үйретудің әдістері// «Наука и жизнь Казахстана» №5/2.2020г. – Алматы, 2020
    • Серікова О.С., Аманжолова Ә.Н.  Мектепалды балаларын жазуға үйрету әдістемесі// «V халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы» атты ҚазМемҚызПУ– Алматы, 2018. – С.  222-225
    • Серікова О.С.  Жaзу-өркeниeт өзeгi// «VI әлемдік ғылым және инновация central asia 2019» халықаралық конференциясы. Астана 2019ж,18 наурыз, 111-113 б.
    • Серікова О.С. Мектепке дейінгі ұйымда тас технологиясын қолдану және оның тиімділігі// «QAZAQ BILIMI» республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық журналы .Астана, 2019ж.№12(27) саны
    • Серікова О.С.  Бoлaшaқ ұрпaқты пaтриoттыққa тәрбиeлeудe мeктeпкe дeйiнгi ұйымдaрдың aлaтын oрны «VII әлемдік ғылым және инновация central asia 2020» халықаралық конференциясы Nur-sultan, kazakhstan, feb-march 2020
    • Серікова О.С.  Сапалы бiлiм берудiң педагогикалық теориялық негiздерін талдау/ «Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі»
    • атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция. Ақтөбе, 2020
    • Серікова О.С Сапалы бiлiм берудiң педагогикалық теориялық негiздерін талдау// «Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі»атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция. Ақтөбе, 2020
    • Серікова О.С Мектеп жасына дейінгі ұйымдарда көрнекілік құралдарды пайдаланудың маңызы//XXI ғасырдағы ғылым және білім: еуразия кеңістігінде даму динамикасы V Халықаралық ғылыми-практикалық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ ISBN 978-601-7613-08-02 Нұр- Сұлтан, 2020 жылғы 23– 24 сәуір.
    • Тайтелиева Лаура Рахатовна

     Лауазымы: Aға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Тайтелиева Лаура Рахатовна

    Лауазымы: Aға оқытушы, ғылым магистрі

    +77023266083

    БІЛІМІ:

    • 2005-2009 жылдар аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша бакалавр
    • 2009-2011 Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 6М010100- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі
    • 2017-2020 жж. Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті «7D010100- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша PhD докторы

    ЕҢБЕК ЖОЛЫ

    • 2011-2021 жж Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, педагогика және психология институты, Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының аға оқытушысы

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Мектепке дейінгі білім беруді дамыту
    • Болашақ мамандардың инновациялық әрекетін дамыту

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Мектепке дейінгі ұйымдардағы инновациялық тұжырымдаманың мәні// Студенттер мен магистранттардың 72-ші ғылыми- зерттеу  конференциясы 2017ж.

    Педагогика тарихы// Оқу құралы «ОНОН» баспасы- Алматы:2018.-131 бет

    Мектеп жасына дейінгі баланың тілін дамытудың әдістемелік негіздері// Оқу құралы «ОНОН» баспасы- Алматы:2018.-252 бет

    Мектеп жасына дейінгі тіл дамыту//оқулық Қазмемқызпу (РИСО) Алматы:2018

    Инновации в Дошкольном образовании //ISSN 1684-9426 "Педагогика және өнер" журналы 2018 №5(73) 3-7 бет

    Мектеп жасына дейінгі балаларда танымдық белсенділікті қалыптастырудың педагогикалық мүмкіндіктері// ISSN 1684-9426 "Педагогика және өнер" журналы 2018 №6 (74) 3-6 бет

    Тіл дамыту ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін интеграциялық-дифференциалды сипатта ұйымдастыру мүмкіндіктері //ISSN 1684-9426 "Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері 2018 №5(101) 7-12 бет

    Қазіргі мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысында инклюзивті білім беруді жүзеге асырудың психологиялық-педагогикалық аспектілері / / ISSN AD ALTA: екі жақты пәнаралық зерттеулер журналы-Blint Peer-Reviewed Volume 8, Issue 1, Арнайы Issue IV., 2018

    Escl Web of Science (Thomson Reuters) жылдық шығарылымдар саны: 2 Автор (желтоқсан 2018 ж.)1804-7890

     «Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі инновация» ISBN 978-5-9507041-0-2// УДК 378.018.46 Международный научно-практ. Конфер. (г.Москва) 20.02.2019

    «Мектепке дейінгі ұйымдардағы  инновациялық технологиялардың мүмкіндіктері» // Абай ат. Қазақ Ұлттық  Педагогикалық Университеті Халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы. Алматы қаласы. 2019 жылы 26 сәуір

    Бoлaшақ мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің инновациялық ic-әрекетке даярлығын қалыптастыру.// Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №3 (мамыр-маусым), 2020 жыл 121-132б.

    Инновaциялық бiлiм беру үдерiciнiң көрcеткiштерi мен өлшемдерi//ISSN 2073-333X ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ №4/2 2020 231-238б.

    Бoлaшақ мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің инновациялық ic-әрекетке даярлығын қалыптастыру // Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана №3 (мамыр-маусым), 2020 жыл

    Болашақ мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің инновациялық іс-әрекетке даярлығын дамыту // ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №4 (68), 2020 г.

    Развитие инновационной деятельности педагогов дошкольных организаций//Выпуск 43 № 2 (2020) https://doi.org/10.51889/2020-2.2077-6861.09 Опубликован 2020-06-30

    Теоретические основы развития креативности у детей дошкольного возраста// DOI 10.36074/logos-05.02.2021.v5.36 5 février 2021 • Paris, République française • 115

    Мектеп жасына дейінгі балалардың арттерапия технологиясы арқылы ұсақ саусақ моторикасын дамыту // 2021 жылы 5 маусымда өткен академик А.Қ.Құсайыновтың 70 жылдығына арналған «Әлемдік білім кеңістігінде оқыту мен тәрбиелеудің жаңа көкжиектері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында

    Мектеп жасына дейінгі балалардың арттерапия технологиясы арқылы ұсақ саусақ моторикасын дамытудың мүмкіндіктері//  isbn - 978-1-63848-661-9 doi - 10.46299/isg.2021.i.xxvi

    Topical issues of practice and science Abstracts of XXVI International Scientific and Practical Conference London, Great Britain May 18 – 21, 2021 ғылыми-практикалық конференциясында Збір ник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v5.36

    Формирование готовности будущих педагогов дошкольного образования к инновационной деятельности// https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/1176 v. 7 n. Extra-E (2021): Aug. Ensino e aprendizagem na universidade

    • Аманжолова Әсел Нұрланқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Аманжолова Әсел Нұрланқызы

    Лауазымы:  Оқытушы, ғылым магистрі

    +77785422014

    Әсел Нұрланқызы- 2017 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің бакалавриатын бітірген. 2019 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін алған.

    Еңбек жолын №132 бөбекжай балабақшасынан тәрбиеші лауазымынан бастады (2017-2019 жж.)

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті;
    • «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    Мектеп жасына дейінгі балалардың менталитетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Аманжолова Ә.Н. Мектеп жасына дейінгі ересектер тобының балаларында менталдылық түсінігін қалыптастыру// «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» КазНПУ им. Абая № 1 (61) 2019. – Алматы, 2019
    • Аманжолова Ә.Н., Серікова О.С. Мектепке дейінгі балаларға патриоттық тәрбие беру// «Наука и жизнь Казахстана» №5/2.2020г. – Алматы, 2020
    • Аманжолова Ә.Н.  Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін диагностикалау// «Наука и жизнь Казахстана» №5/2.2020г. – Алматы, 2020
    • Серікова О.С., Аманжолова Ә.Н.  Мектепалды балаларын жазуға үйрету әдістемесі// «V халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы» атты ҚазМемҚызПУ– Алматы, 2018. – С.  222-225
    • Байназарова Т.Б., Аманжолова Ә.Н.  Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста// IV-ой Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики подготовки педагогических кадров. – Бишкек, 2019.
    • Аманжолова Ә.Н.  Денсаулық сақтау технологиясы арқылы балалардың денсаулығын нығайту// «Заманауи тәсілдер және білім мен ғылымның өзекті мәселелері»  халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы- г. Аркалык, 10 апрель 2020г.
    • Аманжолова Ә.Н. Мектеп жасына дейінгі балалардың менталитетін қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық негіздері// Международной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке: динамика развития в евразийском пространстве// – Павлодар, 2020– С.70-73
    • Аманжолова Ә.Н., Иминова Ю.Б. Развитие поисково-исследовательских навыков у детей старшего дошкольного возраста посредством опытной деятельности / Наука и жизнь Казахстана №12/4 (150), 2020. – С. 113-115
    • Аманжолова Ә.Н. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту// «Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция // Актобе 2020.