Бакалавриатқа қабылдау

   • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне (ҚазҰҚПУ) қабылдау рәсімі

    1. ҚазҰҚПУ-не жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар адамдар қабылданады.

    2. Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын беру конкурсына қатысу және (немесе) ақылы оқуға қабылдау үшін қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білімі бар кадрларды даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша түсушілерді қоспағанда, орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар, ҰБТ-дан өткен және оның нәтижесі бойынша шекті балл:

    • "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – 75 балл;
    • «Педагогикалық емес ғылымдар» білім беру саласы бойынша – 65 балл.

    Бұл ретте ҰБТ-ның әр пәні бойынша және (немесе) әр шығармашылық емтиханнан кемінде 5 балл алу қажет.

    Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен қысқартылған оқу мерзімін көздейтін жоғары білімі бар кадрларды даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша оқуға арналған жоғары білімнің беру грантын беру конкурсына қатысу үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар, ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері бойынша кемінде 25 балл, оның ішінде ҰБТ-ның әрбір пәні және (немесе) шығармашылық емтихан бойынша кемінде 5 балл жинаған адамдар жіберіледі.

    2.1. SAT (ЭсЭйТи – САТ), ACT (ЭйСиТи), IB (АйБи) халықаралық стандартталған тест сертификаттары бар тұлғалар білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысады және немесе ҚР Білім және ғылым министрінің 08.06.2020 № 237 бұйрығына сәйкес балдарды ауыстыру шкаласына сәйкес жоғары оқу орындарына ақылы бөлімге қабылданады. SAT (САТ) балдарын ҰБТ-ға ауыстыру SAT reasoning (САТ ризонинг) және SAT subject (САТ сабджект) сертификаттары болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте SAT subject (САТ сабджект) нәтижелерін ҰБТ балына ауыстыру бейінді пәндер сәйкес келген жағдайда ғана жүргізіледі.

    3. ҰБТ нәтижесі бойынша шекті балды алмаған талапкерлер ҚазҰҚПУ-не 1 (бірінші) оқу жылы аяқталғанға дейін күндізгі оқу бөліміне ақылы негізде қабылданады.

    ҰБТ-ның шекті балын алмаған, ағымдағы оқу жылы аяқталғанға дейін қабылданған талапкерлер үшін бір оқу жылы ішінде ҰБТ-ны тапсыру мүмкіндігі беріледі (қаңтар, наурыз, сәуір-маусым).

    1(бірінші) оқу жылында (қаңтар, наурыз, сәуір-маусым) тапсырған ҰБТ нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту» туралы № 600 бұйрығында белгіленген шекті балды алмаған адамдар ЖОО-нан оқудан шығарылады.

    Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына оқуға қабылданады.

    4."Орта буын маманы" немесе "қолданбалы бакалавр" біліктілігін алған, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар адамдар ҚазҰҚПУ-не қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша ақылы негізде оқуға түсушілерді қабылдауды қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

    ҚазҰҚПУ-не жоғары білімі бар адамдарды қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларына ақылы негізде қабылдауды қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

    5. Шетел азаматтарын білім беру гранты негізінде қабылдауды дербес ҚазҰҚПУ-не жүзеге асырады.

    Шетел азаматтарын ақылы негізде ҚазҰҚПУ-не қабылдау Қабылдау комиссиясы өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша күнтізбелік жыл ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезеңнің басталуына дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.

    6. ҚазҰҚПУ-не түсуші адамдарды қабылдау «Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4991 болып тіркелген) (бұдан әрі – сертификат) бекітілген нысан бойынша белгіленген үлгідегі сертификаттағы балдарға сәйкес конкурстық негізде олардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.


   • Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды қабылдау және өткізу тәртібі

    1.Арнаулы және (немесе) шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары топтары бойынша, оның ішінде «Педагогика ғылымдары» білім беру саласы бойынша оқуға қабылдау арнаулы немесе шығармашылық емтихандар нәтижелерін ескере отырып жүзеге асырылады.

    2. Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу осы Үлгілік қағидалардағы қосымшаға сәйкес Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихан өткізілетін білім беру бағдарламалары топтарының тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады.

    Оқуға түсушілерден шығармашылық емтихан тапсыру үшін өтініштер қабылдау күнтізбелік жылғы 20 маусым мен 7 шілде аралығында жүзеге асырылады.

    Шығармашылық емтихан күнтізбелік жылғы 8-13 шілде аралығында өткізіледі

    3. Толық (4 жыл) оқыту мерзімдерін көздейтін талапкерлер екі шығармашылық емтихан тапсырады.

    Қысқартылған оқыту мерзімдерін (3 жыл) көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша түсуші адамдар бір шығармашылық емтихан тапсырады.

    Шығармашылық дайындықты талап ететін білім бағдарламасы үшін Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқу тілі) бойынша балдар ескеріледі.

    Толық (4 жыл)  оқыту мерзімдерін көздейтін талапкерлер үшін шығармашылық емтихандар 45 балдық жүйе бойынша бағаланады.

    Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін талапкерлер үшін шығармашылық емтихан 20 балдық жүйе бойынша бағаланады.

    4.«Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша оқуға түсушілерден құжат қабылдау және арнаулы емтихан өткізу күнтізбелік жылғы 20 маусымнан – 20 тамыз аралығында жүзеге асырылады.

    «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласына түсуші адамдар ҚазҰҚПУ-нің қабылдау комиссиясы өткізетін бір арнаулы емтихан тапсырады.

    «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша оқуға түсушілер үшін арнаулы емтихан «өтті» немесе «өтпеді» деген нысанда бағаланады


   • Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихан өткізілетін білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

    Білім беру бағдарламалары топтарының нөмірі

    Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

    Арнаулы дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтары

    В001

    Педагогика және психология

    В002

    Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

    В003

    Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

    В008

    Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау

    В009

    Математика мұғалімдерін даярлау

    В010

    Физика мұғалімдерін даярлау

    В011

    Информатика мұғалімдерін даярлау

    В012

    Химия мұғалімдерін даярлау

    В013

    Биология мұғалімдерін даярлау

    В014

    География мұғалімдерін даярлау

    В015

    Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

    В016

    Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

    В017

    Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

    В018

    Шет тілі мұғалімдерін даярлау

    В019

    Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

    В020

    Арнайы педагогика

    Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтары

    В005

    Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

    В006

    Музыка мұғалімдерін даярлау

    В007

    Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

    В025

    Дәстүрлі музыка өнері

    В028

    Хореография

    В092

    Тынығу


   Қажетті құжаттар

   • Оқуға түсу үшін қажетті құжаттар

    ЖОО-на өтініш жасаған кезде:

    1. Басқарма Төрағасы - Ректордың атына оқуға қабылдау туралы өтініш;
    2. Білімі туралы құжат (аттестат/диплом қосымшасымен) түпнұсқа;
    3. жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін қажет) – 2 дана;
    4. 3 х 4 көлеміндегі 4 фотосуреті (CD дискте электрондық нұсқамен);
    5. ҰБТ сертификаты (күндізгі бөлім үшін);
    6. Мемлекеттік білім беру гранты туралы куәлік (күндізгі бөлім үшін);
    7. ведомостан үзіндіні (арнаулы және (немесе) шығармашылық дайындықты талап ететін, оның ішінде «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсушілер үшін);
    8. 075-У формалы медициналық анықтама флюорография суретімен;
    9. Баланың денсаулығы туралы төлқұжат -063 (күндізгі бөлім үшін);
    10. Жеңілдікке құқық беретін құжаттар түпнұсқа мен көшірме (мүгедектер, толық емес отбасы, ата-анасынан айрылған балалар, көп балалы отбасы) (күндізгі бөлім үшін);
    11. Оқу ақысы төленгені жөніндегі түбіртек көшірмесі (ақылы бөлімдер үшін);
    12. Конверт А5;
    13. Скоросшиватель.

    Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адамдар мынадай құжаттардың бірін:

    1) еңбек кітапшасы (төлнұсқа салыстыру үшін көрсетіледі);

    2) жұмыс берушінің қолы қойылған, ұйымның мөрімен (бар болса) расталған қызметтік тізімді (қызметкердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі);

    3) қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын архивтік анықтаманы;

    4) аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді көшірмелері және әлеуметтік төлемдер жүргізілгені туралы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мәліметтер;

    5) мерзімі және оны тоқтату негіздемесі көрсетілген жұмыс берушінің еңбек шартын;

    6) еңбек шартын жасау мен тоқтату негізінде еңбек қарым-қатынасының пайда болуы мен тоқтатылуын дәлелдейтін жұмыс берушінің актісінен үзіндіні;

    7) жұмысшыларға жалақы беру ведомосынан үзіндіні қоса береді.

    Осы 1) тармақшада көрсетілген құжат көшірмеcімен бірге салыстыру үшін олардың түпнұсқалары ұсынылады. Салыстыру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады.


   Мамандықтар бойынша бейіндік пәндер

   • Ұлттық бірыңғай тестілеудің бейіндік пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

    2020 жылдан бастап білім беру гранттары маусым айында өткізілетін ҰБТ сертификатының балдарына сәйкес білім беру бағдарламаларының топтары бойынша берілетін болады.

    Білім беру бағдарламаларының тобы бір немесе бірнеше білім беру бағдарламаларынан тұрады. Жалпы білім беру бағдарламаларының 97 тобы бар.

    ҰБТ-да бейіндік пәндердің келесі комбинациялары анықталған:

    Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі

    Білім беру бағдарламалары тобы

    Бейіндік пәндер

    1 бейіндік пән

    2 бейіндік пән

    6В01 Педагогикалық ғылымдар

     

    В001

    Педагогика және психология

    Биология

    География

    В002

    Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

    Биология

    География

    В003

    Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

    Биология

    География

    В005

    Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

    Шығармашылық емтихан

    Шығармашылық емтихан

    В006

    Музыка мұғалімдерін даярлау

    Шығармашылық емтихан

    Шығармашылық емтихан

    В007

    Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

    Шығармашылық емтихан

    Шығармашылық емтихан

    В008

    Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау

    Дүниежүзі тарихы

    География

    В009

    Математика мұғалімдерін даярлау

    Математика

    Физика

    В010

    Физика мұғалімдерін даярлау

    Физика

    Математика

    В011

    Информатика мұғалімдерін даярлау

    Математика

    Физика

    В012

    Химия мұғалімдерін даярлау

    Химия

    Биология

    В013

    Биология мұғалімдерін даярлау

    Биология

    Химия

    В014

    География мұғалімдерін даярлау

    География

    Дүниежүзі тарихы

    В015

    Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

    Дүниежүзі тарихы

    География

    В016

    Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

    Қазақ тілі

    Қазақ әдебиеті

    В017

    Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

    Орыс тілі

    Орыс әдебиеті

    В018

    Шет тілі мұғалімдерін даярлау

    Шетел тілі

    Дүниежүзі тарихы

    В019

    Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

    Биология

    География

    В020

    Арнайы педагогика мамандарын даярлау

    Биология

    География

    6В02  Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

    В025

    Дәстүрлі музыка өнері

    Шығармашылық емтихан

    Шығармашылық емтихан

    В028

    Хореография

    Шығармашылық емтихан

    Шығармашылық емтихан

    В034

    Тарих және археология

    Дүниежүзі тарихы

    География

    В036

    Аударма ісі

    Шетел тілі

    Дүниежүзі тарихы

    В037

    Филология

    Қазақ/Орыс тілі

    Қазақ/Орыс әдебиеті

    6В03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат  

    В038

    Әлеуметтану

    Математика

    География

    В041

    Психология

    Биология

    География

    В043

    Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

    Қазақ/Орыс тілі

    Қазақ/Орыс әдебиеті

    6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 

    В050

    Биологиялық және сабақтас ғылымдар

    Биология

    Химия

    В053

    Химия

    Химия

    Биология

    В054

    Физика

    Физика

    Математика

    6В06 Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар

    В057

    Ақпараттық технологиялар

    Математика

    Физика

    6В11 Қызмет көрсету

    В090

    Әлеуметтік жұмыс

    Биология

    География

    В091

    Туризм

    География

    Шетел тілі

    В092

    Тынығу

    Шығармашылық емтихан

    Шығармашылық емтихан

    Сізге бейіндік пәндер сәйкес келген жағдайда бір білім беру саласының ішінде төртке дейін білім беру бағдарламаларының тобын таңдау мүмкіндігі беріледі.

    Мысалы, «Математика» + «Физика» бейіндік пәндер комбинациясымен Сіз білім беру грантын тағайындау конкурсында «Педагогикалық ғылымдар» және «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» салаларындағы:

    1) «Математика»;

    2) «Физика»;

    3) «Информатика»;

    4) «Ақпараттық жүйелер» сияқты білім беру бағдарламалары топтарын таңдай аласыз.

    Білім беру бағдарламалары топтарының тізімі Ұлттық тестілеу орталығының сайтында жарияланған (https://testcenter.kz).

    Білім беру бағдарламалары топтары бөлінісіндегі гранттар саны бекітілгеннен кейін жоғары оқу орындары іске асыратын білім беру бағдарламаларының тізіліміне сілтеме жасай отырып, ҚР БҒМ және Ұлттық тестілеу орталығының сайттарында орналастырылатын болады.

    Қабылдау кезінде грант иегері бола отырып, білім беру бағдарламаларының тиісті тобынан білім беру бағдарламасын таңдайсыз.

    Мысалы, «Химия мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламаларының тобы бойынша грант иегері қабылдау кезінде «Химия» немесе «Химия-Биология» бойынша білім беру бағдарламасын таңдай алады.


   Құжаттарды тапсыру мерзімі

   • 2021-2022 оқу жылының оқуға қабылдау мерзімдері

    Құжаттарды қабылдау және оқуға түсу үшін арнаулы емтихан өткізу күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 тамызы аралығында жүзеге асырылады. 

    Шығармашылық емтиханға өтініш қабылдау мерзімі - күнтізбелік жылдың 20 маусым мен 7 шілде аралығы.

    Шығармашылық емтихандардың өті мерзімі - күнтізбелік жылдың 8-13 шілде аралығы.

    Мемлекеттік білім беру грантының конкурсына тіркелу - күнтізбелік жылдың 13-20 шілде аралығы.

    Келісім-шарт негізде оқуға қабылдау  - күнтізбелік жылдың 20 маусым – 25 тамыз аралығы.


   Оқу ақысы

   Талапкерлерге арнайы онлайн емтиханнан өту алгоритмі

   Арнайы емтихан

   "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша оқуға түсушілердің құжаттарын қабылдау және оқуға түсу үшін арнайы емтихан өткізу күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 тамызы аралығында жүзеге асырылады.

   Қыздар университеті «zoom» платформасы арқылы онлайн арнайы емтиханнан өтуге шақырады!

   Педагогикалық бағыттағы БББ түсуші талапкерлерге арналған онлайн емтиханнан өту алгоритмі:

   1. Арнайы емтихан кестесі сілтемені басып кіресіз;
   2. Арнайы емтихан кестесі сілтемедегі кестеде көрсетілген «zoom» платформасы арқылы арнайы онлайн-емтихан өтеді;

   Шығармашылық емтихан нәтижелері

   Шығармашылық емтихан нәтижесін алу үшін сілтеме басыңыз

   + Шығармашылық емтихан кестесі