Жобалар мен жарияланымдар

   • Университет бойынша 2018-2020жж. орындалған ғылыми жобалар

    Жоба атауы

    Ғылыми жетекшісі

    1

    Мультиферроиктер класындағы жаңа кристалдық жүйелерді жасау және физикалық негіздері

    М.М.Матаев

    2

    Азоттың  кобальт оксидінің катализдік активтілігіне ықпалын алғашқы қағидалардан зерттеу

    Г.А.Қаптағай

    3

    Латын графикасына өтуге байланысты интерактивті үйретуші бағдарламалар жасаудың лингвистикалық негіздері мен мультимедиялық технологиялары

    Г.И.Салғараева

    4

    Жаһандандыру жағдайындағы Қазақстанның БАҚ-ы және олардың рухани жаңғыруға тигізетін ықпалы (лингвистикалық аспект)

    В.И.Жұмағұлова


   • Ғылыми жарияланымдар

    09.09.2020ж. жағдай бойынша, Web of Scienceте 101 құжат индекстелген, оның авторлары арасында ҚазҰКПУ-дың 108 оқытушысы мен докторанты бар.

    Scopus базасында 258 мақала индекстелген, олардың авторлары - университеттің 231 оқытушысы мен білім алушылары.

    Кесте. Web of Science және Scopus индекстелген жарияланымдар

    Аффилиацииялар:

    • Kazakh National Women’s Teacher Training University,
    • Kazakh State Women’s Teacher Training University,
    • Kazakh State Women’s Pedagogical University,
    • Kazakh National Women’s Pedagogical University

    База

    2004

    2008

    2013

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020.09.09

    БАРЛЫҒЫ

    Web of Science

    1

    -

    1

    6

    10

    6

    17

    23

    26

    11

    101

    Scopus

    1

    1

    18

    32

    20

    36

    42

    56

    37

    15

    258


   • Web of Science и SCOPUS басылымдарындағы жарияланымдардың авторларын құттықтаймыз!

    Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру  және Ғылыми баспа  бөлімдері 2020 жылы  Web of Science және  SCOPUS базалармен индекстелген  журналдарда ғылыми мақалалары жарияланған төмендегідей оқытушылар мен докторанттарды шын жүректен құттықтайды. 

    Профессорлық-оқытушылық құрам:

    Химия кафедрасы

    1. Б.Ж. Джиембаев – х.ғ. д., химия  кафедрасының  профессоры
    2. М.М. Матаев - х.ғ.д., химия  кафедрасының  профессоры
    3. Н.О. Мырзахметова - х.ғ.д., доцент, химия  кафедрасының  меңгерушісі

    Докторанттар

    1. К.А.Досжанова
    2. Л.К.Искак
    3. А.Куандыкова
    4. И.С.Сапарбекова
    5. К.З. Сейтбекова
    6. В.Тотхускызы

    Биология кафедрасы 

    1. А.А. Мауи - б.ғ.д., биология кафедрасының  профессоры
    2. Л.Е. Ануарова   -  б.ғ.к., биология кафедрасының  профессоры

    Физика кафедрасы

    1. А.М. Татенов – ф-м.ғ. д., физика кафедрасының  профессоры  
    2. Г.А. Каптагай  –  PhD, физика кафедрасының аға оқытушысы
    3. Н.З. Заурбекова  -  п.ғ.к., физика кафедрасының қауымдастырылған  профессоры
    4. Н.А. Сандибаева  –  п.ғ.к., физика кафедрасының  қауымдастырылған профессоры  м.а.
    5. Л.С. Байкадамова – физика кафедрасының аға оқытушысы
    6. М.Н. Акынов – физика кафедрасының оқытушысы

    Математика кафедрасы

    1. Э.А. Бакирова – ф-м.ғ.к., математика кафедрасының қауымдастырылған  профессоры

    Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасы

    1. С.Н. Жиенбаева  –  п.ғ.д., мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының  профессоры
    2. А.М. Жубандыкова  –  п.ғ.к., мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының  қауымдастырылған  профессоры
    3. Б.О. Арзанбаева – п.ғ.к., доцент, мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының  қауымдастырылған  профессоры
    4. А.Б. Елькеева  - п.ғ.к., доцент,  мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының  қауымдастырылған  профессоры
    5. Р.А. Набуова  -  п.ғ.к., мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының  қауымдастырылған  профессоры
    6. Ш.Н. Альдибекова – мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының аға оқытушысы
    7. А.Д. Кариев – мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының  аға оқытушысы

      Жалпы  педагогика каферасы

    1. Д. К. Садирбекова -  жалпы  педагогика каферасының аға оқытушысы

    Қазақ тілі білімі  теориясы  және  методикасы кафедрасы

    1. Т.Н. Ермекова - ф.ғ.д., қазақ тілі білімі  теориясы  және  методикасы  кафедрасының профессоры
    2. А.А. Сатбекова–  ф.ғ.д., қазақ тілі білімі  теориясы  және  методикасы  кафедрасының профессоры
    3. Г.Б. Шойбекова -  ф.ғ.к., қазақ тілі білімі  теориясы  және  методикасы  кафедрасының қауымдастырылған профессоры  
    4. С.А. Оданова  –  ф.ғ.к., қазақ тілі білімі теориясы және  методикасы  кафедрасының қауымдастырылған  профессоры

    Орыс тілі және әдебиеті кафедрасы

    1. В.И. Жумагулова – ф.ғ.д., орыс тілі және әдебиеті кафедрасының  профессоры
    2. Г.А. Орынханова - ф.ғ.д., орыс тілі және әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған  профессоры  м.а.
    3. Г.А.  Кажигалиева –  ф.ғ.к., орыс тілі және әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған  профессоры  м.а.
    4. Э.М. Ханкишиева  -  ф.ғ.к., орыс тілі және әдебиеті кафедрасының  меңгерушісі
    5. А.А. Задаева– докторант, орыс тілі және әдебиеті кафедрасының  аға оқытушысы
    6. К.И. Исаметова – орыс тілі және әдебиеті кафедрасының  аға оқытушысы

    Тарих кафедрасы

    1. Е.Б. Берлибаев  -  т.ғ.к., тарих кафедрасының қауымдастырылған  профессоры
    2. А.И. Исаева  –  т.ғ.к., тарих кафедрасының қауымдастырылған  профессоры 

    Менеджмент  және құқық негіздері  кафедрасы

    1. Ш.З. Заманбеков  -  э.ғ.д., менеджмент  және құқық негіздері кафедрасының профессоры
    2. С.Т. Ыбышова  –  т.ғ.к., менеджмент  және құқық негіздері кафедрасының меңгерушісі
    3. А. Б. Бильдебаева –  э.ғ.к., менеджмент  және құқық негіздері  кафедрасының қауымдастырылған  профессоры

    Музыка кафедрасы

    1. А.Б. Муканова -  музыка кафедрасының  аға оқытушысы

    Хореография және мәдени тынығу кафедрасы

    1. Л. А. Аманкулова  - хореография және мәдени тынығу кафедрасының аға оқытушысы

    Кітапханатану ісі және библиография кафедрасы

    1. Г.И. Нуржанова – т.ғ.к., кітапханатану ісі және библиография каферасының меңгерушісі

   • 01.10.2020 жылғы жағдай бойынша ҚазҰлтҚызПУ профессорлық-оқытушылық құрамының Web of Science базасындағы 2020 жылғы жарияланымдары

    Авторлар

    Мақала атаулары

    Шыққаны туралы мәліметтер

    1.  

    Patrin, G. S.Mataev, M. M.Seitbekova, K. Zh.; Shiyan, YG (Shiyan, Ya. G.)[ 1,2 ] ; Yarikov, SA (Yarikov, S. A.)[ 1,2 ] ; Zharkov, SM (Zharkov, S. M.)[ 1,2 ]

    Magnetic and Resonance Properties of the Y(0.5)Sr(0.5)Cr(0.5)Mn(0.5)O(3)Polycrystal

    PHYSICS OF THE SOLID STATE   Том:  62   Выпуск:  8   Стр.:  1350-1354   Опубликовано:  AUG 2020

    1.  

    Tokhtabayeva, S (Tokhtabayeva, S.)[ 1 ] ; Meirmanova, G (Meirmanova, G.)[ 2 ] ; Zhumabayeva, A (Zhumabayeva, A.)[ 1,3,4 ] ; Bolatbek, B (Bolatbek, B.)[ 4 ] ; Berlibayev, E (Berlibayev, E.)[ 5 ]

    Good wishes of the Kazakh people: the ethnographic aspect

    VOPROSY ISTORII

    Выпуск: 7

    Стр.: 131-145

    DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202007Statyi10

    Опубликовано: 2020

    Тип документа:Article

    1.  

    Zamanbekov, S (Zamanbekov, Shuakhbay)[ 1 ] ; Dogalov, A (Dogalov, Amangeldy)[ 2 ] ; Zamanbekov, D (Zamanbekov, Darkhan)[ 3 ] ; Bildebayeva, A (Bildebayeva, Aigul)[ 1 ] ; Cheirkhanova, A (Cheirkhanova, Almagul)[ 4 ] ; Bakirbekova, A (Bakirbekova, Aigul)[ 2 ] ; Sikhimbayeva, B (Sikhimbayeva, Bakytkul)[ 1 ]

    Regional development of small and midsize businesses in the conditions of forming of innovative economy of Kazakhstan: a case study

    ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES

    Том: 8 Выпуск: 1 Стр.: 618-639

    DOI: 10.9770/jesi.2020.8.1(43)

    Опубликовано: SEP 2020

    Тип документа: Article

    1.  

    Imanbayev, K (Imanbayev, Kairat)[ 1 ] ; Sinchev, B (Sinchev, Bakhtgerey)[ 2 ] ; Sibanbayeva, S (Sibanbayeva, Saulet)[ 3 ] ; Mukhanova, A (Mukhanova, Axulu)[ 1 ] ; Nurgulzhanova, A (Nurgulzhanova, Assel)[ 4 ] ; Zaurbekov, N (Zaurbekov, Nurgali)[ 5 ] ; Zaurbekova, N (Zaurbekova, Nurbike)[ 6 ] ; Korolyova, NV (Korolyova, Natalya, V)[ 3 ] ; Baibolova, L (Baibolova, Lyazzat)[ 1 ]

    Analysis and mathematical modeling of big data processing

    PEER-TO-PEER NETWORKING AND APPLICATIONS

    DOI: 10.1007/s12083-020-00978-3

    Ранний доступ: AUG 2020

    1.  

    Smolobochkin, AV (Smolobochkin, A. V.)[ 1 ] ; Gazizov, AS (Gazizov, A. S.)[ 1 ] ; Doszhanova, KA (Doszhanova, K. A.)[ 2 ] ; Kuandykova, AB (Kuandykova, A. B.)[ 2 ] ; Jiyembayev, BZ (Jiyembayev, B. Zh.)[ 2 ] ; Burilov, AR (Burilov, A. R.)[ 1 ] ; Pudovik, MA (Pudovik, M. A.)[ 1 ] ; Cherkasov, RA (Cherkasov, R. A.)[ 3 ]

    Synthesis of New alpha-Aminophosphonates Based on Cyclohexylamine

    RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY

    Том: 90 Выпуск: 6 Стр.: 1100-1103

    DOI: 10.1134/S1070363220060274

    Опубликовано: JUN 2020

    Тип документа:Article

    1.  

    Abykanova, BakytgulBilyalova, ZhuparTashkeyeva, Gulmira;  Aldibekova, S (Aldibekova, Sholpan)[ 3 ] ; Nugumanova, S (Nugumanova, Samal)[ 4 ] ; Dautkulova, A (Dautkulova, Akmaral)[ 5 ] ; Shakibayeva, A (Shakibayeva, Aigul)[ 6 ] ; Kubekova, S (Kubekova, Samal)[ 6 ]

    PROFESSIONAL COMPETENCIES AND METHODS FOR THEIR FORMATION IN THE UNIVERSITY

    AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH   

    Том: 10   Выпуск: 1   Специальный выпуск: 10   Стр.: 59-62   Опубликовано: 2020

    1.  

    Abykanova, B (Abykanova, Bakytgul)[ 1 ] ; Kussainov, GM (Kussainov, Gabit Muckanaevich)[ 2 ] ; Mukhametkaly, MM (Mukhametkaly, Manshuk Mukhametkalykizi)[ 3 ] ; Saparova, G (Saparova, Gulnara)[ 4 ] ; Utenova, B (Utenova, Balbupe)[ 5 ] ; Shuakbayeva, RS (Shuakbayeva, Rakhat Sarsengalievna)[ 6 ] ; Nugumanova, S (Nugumanova, Samal)[ 7 ] ; Kariyev, AD (Kariyev, Adlet Dyusembaevich)[ 8 ]

    FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN THE INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF AN URBAN SCHOOL

    AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

    Том: 10 Выпуск: 1 Стр.: 89-92

     Специальный выпуск: 10

    Опубликовано:‏ 2020

    Тип документа:Article

    1.  

    Kussainov, GM (Kussainov, Gabit Muckanaevich)[ 1 ] ; Abdol, ED (Abdol, Eleonora D.)[ 2 ] ; Mukhambetov, Z (Mukhambetov, Zhomart)[ 2 ] ; Mukhametkaly, MM (Mukhametkaly, Manshuk Mukhametkalykizi)[ 3 ] ; Sadirbekova, D (Sadirbekova, Dinara)[ 4 ] ; Shakhtybayeva, ZT (Shakhtybayeva, Zhaina Talgatovna)[ 5 ] ; Seidakhmetov, M (Seidakhmetov, Marat)[ 6 ] ; Nishanbayeva, S (Nishanbayeva, Sabira)[ 7 ]

    INFORMATION TECHNOLOGIES AS A DETERMINING FACTOR OF DEVELOPMENT OF OBJECTS OF SOCIAL-INFRASTRUCTURAL CENTERS OF THE REGION

    AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

    Том: 10 Выпуск: 1 Стр.: 97-99

     Специальный выпуск: 10 Опубликовано:‏ 2020

    Тип документа:Article

    1.  

    Sadyrova, GulbanuSadyrov, GaniZhamilova, Saule; с соавторами.

    Comparative Analysis of the Flora of the Ketpen-Temerlik in Kazakhstan and China (Northern Tian Shan)

    JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING   Том: 21   Выпуск: 4   Стр.: 70-81   Опубликовано: MAY 2020

    1.  

    Kaptagay, G. A.Inerbaev, T. M.Akilbekov, A. T.;  Koilyk, NO (Koilyk, N. O.)[ 4 ] ; Abuova, AU (Abuova, A. U.)[ 3 ] ; Sandibaeva, NA (Sandibaeva, N. A.)[ 1 ]

    First principles modelling of the N-doped Co-0.5-terminated (001) Co3O4 surface

    NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS   Том: 465   Стр.: 11-14   Опубликовано: FEB 15 2020

    1.  

    Assanova, A. T.Bakirova, E. A.Kadirbayeva, Zh M.

    Numerical Solution to a Control Problem for Integro-Differential Equations

    COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND MATHEMATICAL PHYSICS   Том: 60   Выпуск: 2   Стр.: 203-221   Опубликовано: FEB 2020

    1.  

    Totkhuskyzy, B (Totkhuskyzy, B.)[ 1 ] ; Yskak, LK (Yskak, L. K.)[ 1 ] ; Saparbekova, IS (Saparbekova, I. S.)[ 1 ] ; Myrzakhmetova, NO (Myrzakhmetova, N. O.)[ 1 ] ; Jumadilov, TK (Jumadilov, T. K.)[ 2 ] ; Grazulevicius, JV (Grazulevicius, J., V)[ 3 ]

    Features of the extraction of yttrium and lanthanum with an intergel system based on hydrogels of polyacrylic acid and poly-4-vinylpyridine

    BULLETIN OF THE UNIVERSITY OF KARAGANDA-CHEMISTRY

    Выпуск: 97 Стр.: 60-67

    DOI: 10.31489/2020Ch1/60-67

    Опубликовано:‏ 2020

    Тип документа:Article

    1.  

    Tatenov, AM (Tatenov, A. M.)[ 1 ] ; Bugubaev, BS (Bugubaev, B. S.)[ 2 ] ; Shilipko, VV (Shilipko, V. V.)[ 2 ] ; Akynov, MN (Akynov, M. N.)[ 1 ] ; Baikadamova, LS (Baikadamova, L. S.)[ 1 ]

    EXPERIMENTAL RESEARCHES OF JUMP-SHAPED CHANGES OF CURRENT AND VOLTAGE IN TRANSIENT SWITCHING CIRCUITS OF AC GENERATION

    NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN-SERIES PHYSICO-MATHEMATICAL

    Том: 2 Выпуск: 330 Стр.: 80-87

    DOI: 10.32014/2020.2518-1726.18

    Опубликовано:‏ MAR-APR 2020

    Тип документа:Article

    01.10.2020 жылғы жағдай бойынша ҚазҰлтҚызПУ профессорлық-оқытушылық құрамының SCOPUS базасындағы 2020 жылғы жарияланымдары

    Авторлар

    Мақала атаулары

    Шыққаны туралы мәліметтер

    1.  

    Patrin, G.S.a,b, Mataev, M.M.c, Seitbekova, K.Z.c, Shiyan, Y.G.a,b,Yarikov, S.A.a,b, Zharkov, S.M.a,b

    Magnetic and Resonance Properties of the Y0.5Sr0.5Cr0.5Mn0.5O3 Polycrystal

    Physics of the Solid StateVolume 62, Issue 8, 1 August 2020, Pages 1350-1354

    Конец формы

    1.  

    Smolobochkin, A.V., Gazizov, A.S., Doszhanova, K.A., Kuandykova, A.B., Jiyembayev, B. Zh., Burilov, A.R., Pudovik, M.A., Cherkasov, R.A.

    Synthesis of New α-Aminophosphonates Based on Cyclohexylamine 

    Russian Journal of General Chemistry

    90(6), с. 1100-1103

    1.  

    Serikbayeva, A., Berdikulova, F., Zhumakynbay, N., Zheksenbek, T., , Ismailova, A., Myrzakhmetova, N.

    On the sulphidation of anthropogenic copper raw materials with elemental sulfur 

    Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 55, 1, 2020, 228-232

    1.  

    Ospanova, A., Anuarova, L., Shapalov, S., Gabdulkhayeva, B., Kabieva,S., Baidalinova, B., Maui, A.

    Fungal pathogens found in tissues of herbaceous plants growing in the Yereymentau District, Akmola region

    Saudi Journal of Biological Sciences. 2020

    1.  

    Imanbayev, K.a,Sinchev, B.b Sibanbayeva, S.c, Mukhanova, A.a, Nurgulzhanovа, A.d, Zaurbekov, N.e, Zaurbekova, N.f, Korolyova, N.V.c, Baibolova, L.a 

    Analysis and mathematical modeling of big data processing

    Peer-to-Peer Networking and Applications

    1.  

    Kaptagay, G.A., Inerbaev, T.M., Akilbekov, A.T., Koilyk, N.O., Abuova, A.U., Sandibaeva, N.A.

    First principles modelling of the N-doped Co0.5-terminated (0 0 1) Co3O4 surface

    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms    465, с. 11-14

    1.  

    Assanova, A.T., Bakirova, E.A., Kadirbayeva, Z.M.

    Numerical Solution to a Control Problem for Integro-Differential Equations

    Computational Mathematics and Mathematical Physics 60(2), с. 203-221

    1.  

    Kalybayeva, K., Odanova, S., Tymbolova, A., Erchozhina, S., Musayeva, G.

    Cognitive linguistic analyses of the phraseological units in modern linguistics

    XLinguae 13(2), с. 216-224

    1.  

    Shoibekova, G., Yermekova, T., Satbekova, A.A., Odanova, S., Malik, M.

    Latin borrowings as a linguistic problem: approaches, reasons, typology

    XLinguae 13(2), с. 149 – 156

    1.  

    Nurzhanova, A., Beissembayeva, S., Ospanova, B., Orazbekova, Z., Satbekova, A.

    Teaching Kazakh language as a foreign language by the blended learning model

     Opcion 36(91), с. 477-490

    1.  

    Nurgaliyeva, A.a,Sametova, F.b, Orynkhanova, G.b,Kolyeva, N.c,Vedilina, Y.a,Sakenov, J.a,Lyuft, A.a

    On the formation of professional competence of future social pedagogues

    International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, 2020, 11(3), с. 268-275

    1.  

    Zhumagulova, V.I., Kazhigalieva, G.A., Khankishiyeva, E.M., Orynkhanova, G.A., Zadayeva, A.A.

    The concept of people and new ideological concepts in Kazakhstan`s media

    Opcion 36(91), с. 601-621

    1.  

    Shokhayeva, K., Zhunissova, M., Orynkhanova, G., Zhunissova, J.

    Linguistic and communicative aspects of argumentation in the business field of communication

    Opcion 36(91), с. 684-701

    1.  

    Orynkhanova, G., N.nurlanova, A., K.sabyrbaeva, R., Amankulova, L.A., Tolegenov, T.

    The metaphoric conception of national character in Abay Kunanbayev’s works

    Opcion, 2020, 36(91), с. 622-638

    1.  

    Abdiyeva, G., Orynkhanova, G., Shaibakova, D., Uisinbayeva, Y., Mukhanova, M.

    Linguacultural types of personalities: Leader, authority

    Opcion, 2020, 36(91), с. 639-651

    1.  

    Zhubandykova, A., Zhiyenbayeva, S., Arzanbayeva, B.,  Yelkeyeva, A.a, Nabuova, R.a, Issayeva, A.a, Sakenov, J.b, Lyuft, A., Shakhazhanov, G.

    Increasing the level of education at the university: Technology and control

    Journal of Advanced Research in Dynamical and Control SystemsVolume 12, Issue 3 Special Issue, 2020, Pages 174-180

    1.  

    Aitenova, E.a, Abayeva, G.b, Orazakynkyzy, F.c, Kassymova, R.c, Mukhametkalieva, G.c

    Professional educational training of French linguistics teachers in Kazakhstan and France (Article)(Открытый доступ)

    XLinguae Volume 13, Issue 1, 2020, Pages 86-94

    1.  

    Sadyrova, G., Sadyrov, G., Zhamilova, S., (...), Dauletbaeva, M., Urymbayeva, A.

    Comparative analysis of the flora of the ketpen-temerlik in kazakhstan and China (northern Tian Shan)

    Journal of Ecological Engineering (Poland) 21(4), с. 70-81

    1.  

    Tleubay, S.a,Nurzhanova, G.b, Ybyshova, S.b, Abdigulova, S.a,Mankesh, A.a, Kerimbekov, T.a, Ualikhanuly, A.c

    The formation of intercultural communicative competence of future teachers in a trilingual educational environment(Article)(Открытый доступ)

    International Journal of Emerging Technologies in Learning Volume 15, Issue 17, 2020, Pages 148-164

    1.  

    Sabirova, A.S., Mukanova, A.B., Issametova, K.I., Sultanova, M.E., Yergalieva, A.T.

    The effect of ancient totemic beliefs on the Kazakh traditional singing

    Opcion 36(Special Edition 27), с. 150-168