Аудит қызметі


  • "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КЕАҚ ішкі аудит қызметі Қоғамның Жалғыз акционерін, Директорлар кеңесін қоспағанда, үшінші тұлғалардың ықпалына тәуелсіз және Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, қоғамның Қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, қоғамда бағалауды жүзеге асыратын Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және есеп беретін қоғамда ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз ететін қоғамның бақылау органы болып табылады. Ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару салалары, қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында корпоративтік басқару және консультация беру саласындағы құжаттарды орындау.
   Қызметтің миссиясы Директорлар кеңесі мен қоғам басқармасына тәуекелге бағдарланған тәсіл негізінде объективті ішкі аудиторлық тексерулер жүргізу, ұсыныстар беру және білім алмасу арқылы стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу жөніндегі міндеттерін орындауда қажетті көмек көрсету болып табылады.
   Ішкі аудит қызметі қызметінің негізгі мақсаты Директорлар кеңесі мен қоғам басқармасына қоғамды басқарудың тиімділігін арттыруға, оның Қаржы-шаруашылық қызметін жетілдіруге, оның ішінде қоғам алдына қойылған мақсаттарға қол жеткізуге ақылға қонымды сенімділікті қамтамасыз ету құралы ретінде тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін талдау мен бағалауға жүйелі және дәйекті көзқарас жолымен жәрдемдесу болып табылады.
   Ішкі аудит қызметі өз қызметін ішкі аудиттің кәсіби практикасының халықаралық негіздерін қолдану үшін міндетті (МЖӘ, (IPPF)) сақтай отырып жүзеге асырады.
   Ішкі аудит қызметінің қызметін реттейтін негізгі құжаттар:
   * "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КЕАҚ ішкі аудит қызметі туралы ереже;
   * "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" КЕАҚ ішкі аудитті ұйымдастыру ережесі;

   Ішкі аудит қызметінің басшысы - Аманжолов Серік Жапарұлы;

   Алматы қ., Гоголь көшесі, 114, 1 корпус, 110 каб.